Schválený konsolidační balíček: Jak ovlivní podnikatele?

V polovině října 2023 vláda schválila tzv. konsolidační balíček. Řada novinek se přitom týká i podnikatelů. Cílem tohoto balíčku, který začne platit od 1. 1. 2024, je snížit v roce 2024 deficit státního rozpočtu o 94,1 miliard korun a v roce 2025 o dalších 53,4 miliard korun. Na co by se tedy měly firmy a OSVČ od nového roku připravit?

Změny, které se dotknou OSVČ

Podle údajů ze začátku roku 2023 mají v České republice živnostenský list více než 2 miliony lidí. Jaké novinky v souvislosti se schváleným konsolidačním balíčkem na OSVČ čekají?

Zvýšení odvodů na sociální pojištění

Během let 2024 až 2026 dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z původních 25 % na 40 % průměrné mzdy, a to postupně o pět procent ročně. V praxi to bude znamenat, že v roce 2024 dojde ke zvýšení minimální zálohy z 2 944 Kč na 3 852 Kč.

Současně také dojde u podnikatelů, kteří hradí sociální pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění z 50 na 55 % základu daně.

Změna progrese u daně z příjmů fyzických osob

Úprava progrese u daně z příjmů fyzických osob se dotkne jak zaměstnanců, tak i OSVČ. Aktuálně platí dvě sazby daně z příjmů, a sice 15 % a 23 %. Zatímco dříve se 23% sazba hradila z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy, nově se bude hradit z příjmů nad 3násobek průměrné mzdy. OSVČ nově budou 23% sazbu platit z ročního zisku přesahujícího 36násobek průměrné mzdy.

Zrušení možnosti uplatnění některých daňových slev

U daně z příjmů fyzických osob se upraví sleva na dani na manželku/manžela. Ta se nově omezí pouze na manžela či manželku pečující o dítě do věku 3 let. Dojde také ke zrušení školkovného a slevy na studenta.

O možnost uplatnění některých slev přijdou jak zaměstnanci, tak i OSVČ. U OSVČ se však tyto změny reálně projeví od vyššího hrubého příjmu než u zaměstnanců. OSVČ totiž uplatňují sazbu daně na daňový základ, to znamená na příjmy snížené o výdaje.

Změny, které se dotknou firem

Konsolidační balíček neovlivní pouze OSVČ, ale řada z 60 opatření se týká také firem. O jaká opatření se jedná?

Zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 %

Výrazná změna, která od nového roku čeká na firmy, je zvýšení daně z příjmů právnických osob ze současných 19 na 21 %. Daň z příjmu právnických osob ve výši 21 % byla v ČR až do roku 2008, k jejímu snížení na současných 19 % došlo v souvislosti s bojem s krizí.

Omezení a zrušení slev na dani

Dojít by mělo také ke zrušení nebo omezení některých daňových úlev pro firmy. Pro příklad, při nákupu auta takzvaně na firmu budou na jeden vůz uznatelné pouze náklady do výše 2 milionů korun.

Možnost vést účetnictví v cizí měně

Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, konkrétně v eurech, amerických dolarech nebo britských librách, budou mít možnost při splnění několika podmínek vést účetnictví právě v eurech, amerických dolarech nebo britských librách. Doposud musely veškeré české účetní jednotky vést účetnictví pouze v českých korunách.

Snížení státních dotací

V důsledku schválení konsolidačního balíčku dojde také ke snížení státních dotací v celkové výši 54,4 miliard korun, a to napříč všemi ministerstvy. Největší snížení o 20 miliard korun čeká ministerstvo průmyslu a obchodu.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Změna sazeb DPH

Namísto současných tří sazeb DPH mají být od roku 2024 pouze dvě sazby DPH, a sice sazba 12 % a 21 %. Do nižšího pásma se dostanou například potraviny, stavební práce, léky, zdravotní pomůcky, vodné a stočné nebo sportovní a kulturní akce. Vyšší 21% sazba se bude týkat například nápojů, čepovaného piva, přepravy a skladování komunálního odpadu apod. Od začátku roku 2024 budou od daně osvobozené knihy.

Zvýšení daně z lihu, z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku

V příštím roce by se měla spotřební daň z lihu zvýšit o 10 %. Plánuje se také, že v roce 2025 by měla vzrůst o dalších 10 % a v následujícím roce o 5 %.

V roce 2024 a v roce 2025 by se měla spotřební daň o 10 % zvýšit i u tabákových výrobků (cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos), v roce 2026 by mělo dojít k dalšímu zvýšení daně u tabákových výrobků o 5 %. U alternativních výrobků (e-cigarety) dojde k zavedení postupného zdanění v průběhu 4 let.

Stručně
  • V polovině října 2023 vláda schválila tzv. konsolidační balíček, který začne platit od 1. 1. 2024.
  • Během let 2024 až 2026 dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z původních 25 % na 40 % průměrné mzdy, a to postupně o pět procent ročně.
  • Zatímco dříve se 23% sazba hradila z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy, nově se bude hradit z příjmů nad 3násobek průměrné mzdy. OSVČ nově budou 23% sazbu platit z ročního zisku přesahujícího 36násobek průměrné mzdy.
  • Sleva na dani na manželku/manžela se nově omezí pouze na manžela či manželku pečující o dítě do věku 3 let. Dojde také ke zrušení školkovného a slevy na studenta.
  • Dojde také ke zvýšení daně z příjmů právnických osob ze současných 19 na 21 % a ke zrušení nebo omezení některých daňových úlev pro firmy.
  • V důsledku schválení konsolidačního balíčku dojde také ke snížení státních dotací v celkové výši 54,4 miliard korun, a to napříč všemi ministerstvy.
  • Namísto současných tří sazeb DPH mají být od roku 2024 pouze dvě sazby DPH, a sice sazba 12 % a 21 %.
  • V příštím roce by se měla spotřební daň z lihu a tabákových výrobků zvýšit o 10 %, v roce 2025 o dalších 10 % a v roce 2026 o 5 %. U alternativních výrobků (e-cigarety) dojde k zavedení postupného zdanění v průběhu 4 let.

Zpět