Konsolidační balíček 2023 přehledně: jaký bude mít vliv na podnikatele?

Vláda 11. května 2023 představila konsolidační balíček s názvem Česko ve formě, jehož cílem je stabilizovat veřejné finance a snížit deficit státního rozpočtu. První čtení proběhne ještě před sněmovními prázdninami tak, aby opatření mohla začít platit již od 1. ledna 2024. Většina připravovaných změn se přitom týká právě podnikatelů.

Nové sazby DPH a vyšší spotřební daně

Vláda navrhuje redukci počtu sazeb DPH na základní 21% a sníženou 12% místo stávajících 3 sazeb (10, 15 a 21 %). U vybraných produktů a služeb tedy dojde ke snížení sazby, jiné naopak přejdou do vyšší kategorie.

Spotřební daně z lihu a tabákových výrobků by se měly v příštím roce zvýšit o 10 % a v letech 2025 až 2027 pak o dalších 5 % v každém roce. U zahřívaného tabáku by se daň měla zvyšovat o 15 % v každém roce 2024–2027. 

Zrušení a omezení daňových úlev pro fyzické osoby (zaměstnance a OSVČ)

Vláda plánuje zcela zrušit hned několik daňových slev a odpočtů, konkrétně se jedná o:

 • školkovné,
 • slevu na studenta,
 • odpočet za odborové příspěvky,
 • odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Co se týká slevy na nepracující manželku či manžela, tu si nově uplatní pouze ti, kteří pečují o dítě mladší tří let.

Zvýšení odvodů OSVČ

V letech 2024-2026 se má minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ zvednout postupně z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění tak bude v roce 2026 zhruba o 60 % vyšší než v roce 2023. Toto navýšení se samozřejmě odrazí i na vyšších důchodech pro OSVČ.   

Zároveň se navrhuje, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. To by znamenalo změnu i ve výši odvodů na zdravotní pojištění, a to zhruba o 10 %.

Vyšší daň z příjmů právnických osob

Od roku 2010, tedy již 13 let, platí sazba pro daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %. Nově by se tato sazba měla zvednout na 21 %, což je považováno za průměr EU.

Změny v oblasti dohod o provedení práce

Vláda plánuje stanovit dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (DPP).

 1. První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy. To přibližně odpovídá stávajícímu limitu 10,000 Kč.
 2. Druhý limit bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

V praxi to bude znamenat, že pokud zaměstnanec pracující na DPP překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy již odvedeno pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

V současnosti platí dvě sazby daně z příjmů, a sice 15 a 23 %, přičemž vyšší sazba se hradí z části příjmů, která přesahuje 4násobek průměrné mzdy v daném roce. Nově by se hranice měla snížit na 3násobek průměrné mzdy. To platí pro zaměstnance i OSVČ, které dosáhly za daný kalendářní rok zisk vyšší než 36násobek průměrné hrubé mzdy.  

Další připravované změny, které se dotknou podnikatelů

 • Nemocenské pojištění zaměstnanců: Aktuálně platí za zaměstnance nemocenské pouze zaměstnavatel, a to ve výši 2,1 % hrubé mzdy. Nově by se k tomu měla přidat i úhrada na straně zaměstnance, a to ve výši 0,6 % hrubé mzdy. 
 • Zrušení osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů: V současnosti tyto benefity zaměstnanec nedaní a zaměstnavatel si je může dát do nedaňových nákladů. Zrušení tohoto osvobození by se mj. dotklo nadlimitních stravenek, dárkových poukazů, poukazů na sport, kulturu, dětské tábory, vzdělávacích kurzů atd.
 • Snížení dotací: Vláda plánuje škrty v dotacích na většině ministerstev, zejména pak na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů: Při nákupu osobního automobilu pro podnikatelské účely budou daňově uznatelné pouze první dva miliony korun z ceny vozu. 
Stručně
 • Vláda navrhuje redukci počtu sazeb DPH na základní 21% a sníženou 12% místo stávajících 3 sazeb (10, 15 a 21 %) a zvýšení spotřební daně.
 • Vláda plánuje zcela zrušit hned několik daňových slev a odpočtů, konkrétně se jedná o školkovné, slevu na studenta a odpočty za odborové příspěvky a zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
 • V letech 2024-2026 se má minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ zvednout postupně z 25 % na 40 % průměrné mzdy. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění tak bude v roce 2026 zhruba o 60 % vyšší než v roce 2023.
 • Sazba pro daň z příjmů právnických osob by se měla zvýšit z 19 na 21 %.
 • Vláda plánuje stanovit dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance pracujícího na DPP, přičemž první (25 % průměrné mzdy) se bude týkat DPP u jednoho zaměstnavatele a druhý (40 % průměrné mzdy) se bude uplatňovat při souběhu více DPP.
 • Vyšší 23% sazba daně z příjmů se nově bude hradit z části příjmů (resp. zisku u OSVČ), která přesáhne 3násobek průměrné mzdy v daném roce.
 • Nově bude nemocenské platit kromě zaměstnavatele i zaměstnanec, a to ve výši 0,6 % hrubé mzdy.
 • Dále se plánuje zrušení osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů, snížení dotací nebo třeba omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely.

Zpět