Odchod zaměstnance do důchodu: povinnosti zaměstnavatele

Dnešní doba je pracujícím důchodcům nakloněna, a to zejména z důvodu nedostatku pracovních sil. Zkušený pracovník je pro firmu i stát velmi vzácný a dosažení důchodového věku ještě nemusí znamenat ukončení výdělečné činnosti. Jak postupovat, pokud se rozhodnete pracovní poměr s důchodcem prodloužit a co dělat v případě, že ho chcete naopak ukončit?

Jak ukončit pracovní poměr s důchodcem?

Přiznáním starobního důchodu zaměstnanci pracovní poměr automaticky nekončí. Pro ukončení pracovního poměru s důchodcem tedy platí stejná pravidla jako pro zaměstnance, kteří v důchodovém věku nejsou. Ukončit pracovní poměr s důchodcem tedy lze několika způsoby:

 1. Vůbec nejčastěji využívaným způsobem je ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud zaměstnanec chce ukončit pracovní poměr z důvodu dosažení důchodového věku, má na to ze zákona nárok. Výpovědní lhůta v případě dohody může, ale nemusí být stanovena.
 2. V případě pracovní smlouvy na dobu určitou je pracovní poměr ukončen uplynutím této doby. Pokud je důchodce ve zkušební době, lze pracovní poměr zrušit okamžitě bez udání důvodu.
 3. Výpověď lze zaměstnanci dát pouze z důvodů, které jsou uvedeny v § 52 zákoníku práce. Tyto zákonné důvody se vztahují na všechny zaměstnance bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou v důchodovém věku. V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele je nutné dodržet výpovědní lhůtu.
 4. Poslední možností je okamžité zrušení pracovního poměru. I to lze ale provést pouze z důvodů, které uvádí § 55 zákoníku práce.

Jiné důvody pro ukončení pracovního poměru s důchodcem nejsou přípustné – výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu dosažení důchodového věku zaměstnance by byla neplatná, a navíc by se jednalo o nezákonnou diskriminaci.

Má zaměstnanec v důchodovém věku nárok na odstupné?

Samotný fakt, že je zaměstnanec v důchodovém věku, nijak neovlivňuje jeho nárok na odstupné. Nárok má za stejných podmínek jako jiní zaměstnanci, tedy v případě nezaviněného ukončení pracovního poměru.

Konkrétně vzniká nárok na odstupné při výpovědi ze strany zaměstnavatele a při ukončení pracovního poměru dohodou z těchto důvodů:

 • Zaměstnavatel nebo jeho část se ruší či přemísťuje,
 • zaměstnanec se stává nadbytečným,
 • zaměstnanec nemůže nadále vykonávat práci kvůli nemoci z povolání nebo pro pracovní úraz.

Zaměstnanec v důchodovém věku naopak nemá nárok na odstupné, pokud podá výpověď sám, skončí smlouva na dobu určitou nebo dostane výpověď vlastním zaviněním (porušení pracovních povinností apod.). Pokud zaměstnanec požádá o ukončení pracovního poměru z důvodu dosažení důchodového věku, považuje se to za výpověď ze strany zaměstnance – nárok na odstupné nevzniká.

Co musí zaměstnavatel zařídit před odchodem zaměstnance do důchodu

Ať už rozvážete pracovní vztah s důchodcem dohodou, výpovědí nebo jiným způsobem, musíte jako zaměstnavatel splnit několik povinností.

 1. Zaměstnavatel musí při ukončení pracovního poměru vydat odcházejícímu zaměstnanci zápočtový list neboli potvrzení o zaměstnání.
 2. Pokud zaměstnání založilo účast na důchodovém pojištění, vystaví zaměstnavatel také Evidenční list důchodového pojištění.
 3. Změny musíte ohlásit i České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně zaměstnance, a to nejpozději do 8 dnů od nastalé změny.
 4. Na základě zákona o ochraně osobních údajů musíte provést likvidaci osobních údajů zaměstnance ve chvíli, kdy pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracované.

Samotnou žádost o starobní důchod si zaměstnanec vyřizuje sám na České správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel pouze vydá potvrzení k této žádosti. Zaměstnavatel rovněž nemá povinnost ukončení pracovního poměru s důchodcem oznámit úřadu práce, jelikož důchodce nemůže být evidován jako uchazeč o zaměstnání.

Pravidla pro zaměstnávání důchodců

Může se také samozřejmě stát, že váš zaměstnanec dosáhne důchodového věku, ale rozhodne se u vás pracovat dál. Pokud i vy máte nadále o jeho práci zájem, není důvod zaměstnanecký poměr ukončovat. To má pro něj i pro vás hned několik výhod.

Váš zaměstnanec může pobírat starobní důchod v plné výši, a dokonce se mu za každý odpracovaný rok zvýší procentní výměra důchodu. Ovšem pozor, v případě předčasného důchodu může zaměstnanec nadále vykonávat pouze takovou výdělečnou činnost, která mu nezakládá účast na sociálním pojištění.

Je potřeba sepsat novou pracovní smlouvu?

Pokud pracovní poměr založený původní pracovní smlouvou nadále trvá, není důvod k nové pracovní smlouvě. Novou pracovní smlouvu musíte sepsat pouze v případě, že ta původní byla na dobu určitou a její platnost skončila.

Zaměstnavatel zároveň nemůže jednostranně změnit podmínky sjednané v pracovní smlouvě – tedy například nemůže změnit pracovní zařazení nebo výši mzdy bez souhlasu zaměstnance. Na nových pracovních podmínkách se ale může zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout – typicky jde o zkrácení pracovního úvazku. V tom případě je samozřejmě nutné uzavřít novou pracovní smlouvu, případně DPP nebo DPČ.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním pracujících důchodců?

Zaměstnanec pobírající důchod se stává tzv. státním pojištěncem, to ale neznamená, že pojistné nemusí platit vůbec. Co se týče zdravotního pojištění, zaměstnavatel odvádí za zaměstnance ve starobním důchodu pojistné pouze ze skutečně dosaženého příjmu, minimální vyměřovací základ se na tohoto zaměstnance nevztahuje. Sociální pojistné je ve stejné výši jako u všech zaměstnanců, tj. zaměstnavatel odvádí 24,8 % a zaměstnanec 6,5 %. V případě DPP a DPČ jsou příjmy do určitého limitu od platby sociálního pojistného osvobozeny.

Nezapomeňte si splnit ohlašovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně zaměstnance. Ať už důchodce pokračuje v pracovním poměru, nebo nikoliv, musíte tuto skutečnost oznámit ČSSZ a zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Zvýhodnění pracujících důchodců: připravované změny

V rámci důchodové reformy připravuje vláda změnu, která se dotkne pracujících důchodců. Těm by od roku 2025 mělo být odpuštěno sociální pojistné v plné výši 6,5 % (zaměstnavatel bude platit sociální pojistné za zaměstnance v nezměněné výši 24,8 %). O tuto částku se jim tedy zvýší čistá mzda, v průměru se může jednat o 1500-2000 Kč měsíčně.  

Naopak se ale počítá s tím, že se zruší zvyšování výměry starobního důchodu. Jinými slovy, pracující důchodce si nebude moct zvýšit důchod za roky odpracované v důchodovém věku, ale zvýší se mu mzda, kterou bude jako pracující důchodce pobírat.

Stručně
 • Přiznáním starobního důchodu zaměstnanci pracovní poměr automaticky nekončí. Pro ukončení pracovního poměru s důchodcem platí stejná pravidla (včetně nároku na odstupné) jako pro zaměstnance, kteří v důchodovém věku nejsou.
 • Výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu dosažení důchodového věku zaměstnance by byla neplatná, a navíc by se jednalo o nezákonnou diskriminaci.
 • Zaměstnavatel musí při ukončení pracovního poměru vydat odcházejícímu zaměstnanci zápočtový list neboli potvrzení o zaměstnání a Evidenční list důchodového pojištění. Změny musí ohlásit i České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně zaměstnance, a to nejpozději do 8 dnů od nastalé změny.
 • Samotnou žádost o starobní důchod si zaměstnanec vyřizuje sám na České správě sociálního zabezpečení.
 • Pracující důchodce může pobírat starobní důchod v plné výši. V případě předčasného důchodu může zaměstnanec nadále vykonávat pouze takovou výdělečnou činnost, která mu nezakládá účast na sociálním pojištění.
 • Novou pracovní smlouvu musíte sepsat pouze v případě, že ta původní byla na dobu určitou a její platnost skončila nebo jste se se zaměstnancem domluvili na nových pracovních podmínkách.
 • Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance ve starobním důchodu zdravotní pojistné pouze ze skutečně dosaženého příjmu, sociální pojistné je ve stejné výši jako u všech zaměstnanců, tj. zaměstnavatel odvádí 24,8 % a zaměstnanec 6,5 %.
 • V rámci důchodové reformy by mělo být pracujícím důchodcům od roku 2025 odpuštěno sociální pojistné v plné výši 6,5 % (zaměstnavatel bude platit sociální pojistné za zaměstnance v nezměněné výši 24,8 %). Naopak se ale počítá s tím, že se zruší zvyšování výměry starobního důchodu.

Zpět