Minimální mzda v roce 2022: jaké má její zvýšení dopady?

Na začátku listopadu letošního roku vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1000 Kč. Jaká tedy bude výše minimální měsíční a hodinové mzdy v roce 2022? A jaké má její zvýšení dopady na zaměstnavatele a zaměstnance?

Co je to minimální mzda?

Minimální mzda stanovuje nejnižší právně přípustné ohodnocení, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout za odvedenou práci. Do minimální mzdy se nezahrnuje příplatek za práci v noci a o víkendu, práci přesčas ani práci ve ztížených podmínkách.

Co se týče zemí Evropské unie, nejvyšší minimální mzdu mají aktuálně v Lucembursku, kde se jedná o 2 142 eur (cca 54 470 Kč), naopak nejnižší minimální mzdu mají v Bulharsku s 312 eury za měsíc (cca 7 930 Kč).

Výše minimální mzdy pro rok 2022

V roce 2022 výše minimální mzdy vzroste oproti roku 2021 o 1000 Kč na částku 16 200 Kč, minimální mzda tak bude činit přibližně 41,7 % průměrné mzdy v ČR. Došlo také k navýšení minimální hodinové mzdy z 90,50 Kč na 96,40 Kč. Podle doporučení evropské směrnice by však měla minimální mzda dosahovat alespoň 50 % průměrné mzdy. I navzdory růstu patří minimální mzda v České republice k nejnižším v Evropské unii.

Minimální mzda je zaručena při 40hodinové týdenní pracovní době. V případě, že zaměstnanec pracuje na menší úvazek, minimální měsíční mzda se snižuje úměrně k odpracované době. Je třeba také říci, že se jedná o hrubou mzdu, která se snižuje o odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Právní úprava minimální mzdy

Základní právní úprava minimální mzdy je stanovena zákoníkem práce a její výši stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Výše minimální mzdy je závazná pro všechny zaměstnavatele podnikatelské i nepodnikatelské sféry a vztahuje se i na odměnu z dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti.

Minimální mzda v předchozích letech

V závislosti na ekonomickém vývoji se minimální mzda ve většině zemí každý rok zvyšuje, výjimkou není ani Česká republika. Pojďme se tedy podívat na to, jak se minimální měsíční a hodinová mzda zvyšovala v předchozích letech.

  • V roce 2018 činila minimální měsíční mzda 12 200 Kč a hodinová mzda 73,20 Kč,
  • v roce 2019 se jednalo o 13 350 Kč za měsíc a hodinovou mzdu ve výši 79,80 Kč,
  • v roce 2020 vzrostla minimální měsíční mzda na 14 600 Kč a hodinová mzda na 87,30 Kč.

A jaká byla výše minimální mzdy v loňském roce? Jednalo se o měsíční mzdu 15 200 Kč a hodinovou mzdu 90,50 Kč.

Zaručená mzda

Společně s minimální mzdou dojde také ke zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy. Zaručená mzda stanovuje nejnižší možné ohodnocení zaměstnance za práci s ohledem na její složitost, odpovědnost a namáhavost při práci na plný úvazek, tedy při 40 odpracovaných hodinách týdně.

Zaručená mzda se dělí do osmi skupin podle náročnosti. V následujících řádcích vám představíme minimální výši zaručené měsíční a hodinové mzdy v roce 2022 a uvedeme příklady práce spadající do těchto skupin.

SkupinaZaručená minimální měsíční mzdaZaručená hodinová mzdaPříklady práce spadajících do této skupiny
116 200 Kč96,40 KčPráce uklízeček, doručování balíků, jednoduché strojní šití apod. 
217 900 Kč106,50 KčPráce pokojských, sanitářů, školníků apod.
319 700 Kč117,50 KčPráce klempířů, barmanů, číšníků, kadeřníků, instalatérů apod.
421 800 Kč129,80 KčPráce kuchařů specialistů, práce krejčích v modelové a zakázkové výrobě apod.
524 100 Kč143,30 KčPráce řidičů autobusu, práce zdravotních sester, učitelů ve školce apod.
626 600 Kč158,20 KčPráce speciálních pedagogů, práce správců sítě, obchodních referentů apod.
729 400 Kč174,70 KčPráce lékařů, zubařů, programátorů apod.
832 400 Kč192,80 KčPráce odborníků na finanční a obchodní strategii, makléřů na finančním a kapitálovém trhu apod.

Na co vše má minimální mzda vliv?

Výše minimální mzdy má dopad na celou řadu oblastí. Co vše tedy ovlivňuje minimální mzda?

Zvýšení mzdových nákladů

Zvýšení minimální mzdy asi nejvíce pocítí zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům vyplácejí minimální mzdu. Při navýšení o 1000 Kč jim totiž stoupnou mzdové náklady o 1338 Kč za měsíc vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé za zaměstnance nad rámec hrubé mzdy odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Nárok na daňový bonus

Na roční daňový bonus od státu mají nárok daňoví poplatníci, jejichž rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatně výdělečné činnosti jsou vyšší než šestinásobek minimální mzdy platné k prvnímu lednu příslušného roku. Zatímco pro rok 2021 se jednalo o příjmy alespoň ve výši 91 200 Kč, pro rok 2022 se bude jednat o příjmy v minimální výši 97 200 Kč.

Zvýšení zdravotního pojištění v případě zkráceného úvazku

U zdravotního pojištění se minimální vyměřovací základ odvozuje z minimální mzdy. V případě, že není zaměstnanec současně státním pojištěncem (jedná se například o důchodce a studenty), zdravotní pojištění musí být vyplacené alespoň z minimální mzdy, v roce 2022 se bude jednat o částku v minimální výši 2 187 Kč (16 200 Kč x 13,5 %). Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí 9 % a zaměstnanec 4,5 % z hrubé mzdy.

Zaměstnanci, kteří pracují na zkrácený úvazek, za něž zdravotní pojištění neplatí stát a kteří mají hrubou mzdu nižší než 16 200 Kč, budou tedy na zdravotním pojištění platit více, vzhledem k tomu, že dopočet do 2 187 Kč budou muset zaplatit oni.

Zvýšení zdravotního pojištění pro OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů (nezaměstnaní občané, kteří nejsou evidování na ÚP, studenti nad 26 let apod.) musí každý měsíc samy platit u své zdravotní pojišťovny zálohy. Částka zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů činí 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2021 se jednalo o částku 2 052 Kč a v roce 2022 se částka navýší na 2 187 Kč.

Zvýšení školkovného a osvobození důchodů

Společně s minimální mzdou došlo také k navýšení školkovného, tedy slevy na umístění dítěte z 15 200 Kč na 16 200 Kč na jedno dítě.

Minimální mzda má vliv také na to, do jaké výše jsou od daní osvobozeny pravidelně vyplácené důchody nebo například mateřská. V roce 2021 se jednalo o částku do výše 547 200 Kč a pro rok 2022 se bude jednat o částku do výše 583 200 Kč odpovídající měsíčnímu důchodu 48 600 Kč.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Zpět