Kniha jízd 2024

Kniha jízd je účetním dokladem sloužícím k evidenci údajů o provozu služebního nebo soukromého automobilu užívaného k podnikání. Údaje, které se do knihy jízd zapisují, slouží finančnímu úřadu ke kontrole toho, zda je automobil skutečně používaný k dosažení, udržení a zajištění příjmů.

Knihu jízd by měli vést živnostníci nebo firmy s alespoň jedním vozidlem, které používají k výkonu své činnosti. Typicky knihu jízd vedou plátci DPH, ale i neplátci DPH, kteří nepoužívají paušální výdaje.

Stáhněte si zdarma náš vzor knihy jízd, který vám díky chytrým funkcím evidenci usnadní.