Větší firmy už se bez eura neobejdou

Euro je ve firemním sektoru v České republice běžně používané a střední a větší firmy by už bez jednotné evropské měny ani nemohly fungovat. Euro při své činnosti využívá téměř polovina firem a podnikatelů a v případě podniků s obratem nad 40 miliónů korun jsou to dokonce čtyři pětiny. Vyplývá to z průzkumu ČSOB Index očekávání firem.

„V letošním roce jsme se v rámci Indexu očekávání firem poprvé zaměřili i na hloubkové prověření stavu ‚eurizace‘ českého podnikatelského prostředí. Potvrdilo se, že naše firmy a podnikatelé jsou s eurem silně propojeni a naprosto standardně ho využívají ve své obchodní činnosti – od zahraničních plateb, přes tržby z prodeje výrobků a domácí platby, ke splácení úvěrů a účetnictví až po výplaty a hrazení nájmů. Lze předpokládat, že provázanost naší ekonomiky s eurem se bude dál prohlubovat,“ uvádí Pavel Prokop, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB.

Podnikatelé eurem nejčastěji platí zahraničním odběratelům nebo dodavatelům, takových je dokonce 82 procent. „Když importujeme nějaký materiál, tak platby probíhají v eurech,“ říká Libor Kráčalík, jednatel společnosti Hydraulics Slopné. „Ano, platím v eurech za materiál, který používáme v provozu,“ přidává se Jan Král, majitel firmy Janova pec. Více než třetina dotazovaných platí v eurech i tuzemským dodavatelům a odběratelům.

Více než polovina firem a podnikatelů své produkty a služby nabízí i v eurech a přibližně pětina splácí v eurech úvěry a využívá kurzové zajištění. Dalších 16 procent vede účetnictví v eurech a sedm procent vyplácí v eurech mzdy nebo odměny.

Firmy a podnikatelé v dohledné době příliš nevěří v udržení české měny na silnější hladině kolem 24,7 koruny za euro. V polovině letošního roku očekávají podniky a živnostníci kurz eura ke koruně v průměru za 25,2 Kč/EUR a na konci roku pak jen o desetník levněji. Jejich očekávání jsou tak zhruba v souladu s predikcí České národní banky.

Tabulka: Oblasti využívání eura u firem a podnikatelů v ČR

 Podíl (%)
Platby zahraničním dodavatelům / odběratelům81,7
Nabídka produktů a služeb54,4
Platby tuzemským dodavatelům / odběratelům34,4
Splácení úvěrů20,6
Využívání kurzového zajištění18,3
Vedení účetnictví15,6
Mzdy nebo část odměňování6,7
Platba za nájem (i částečně)6,1

Zpět