Společná zemědělská politika EU a úvěry nejen pro začínající farmáře

Uvažujete nad tím, že začnete podnikat v zemědělství? Pak je možná právě teď ten pravý čas začít. Od 1. 1. 2023 totiž vstoupila v platnost Společná zemědělská politika EU 2023-2027, která se mimo jiné zaměřuje i na právní a finanční podporu evropských zemědělců. Na začínající zemědělce myslí i ČSOB, která pro ně připravila unikátní finanční program Farmáři.

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika (SZP) je zaměřená na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti a zmírnění dopadů probíhající změny klimatu. Zároveň je také nejstarší politikou Evropských společenství, její základní myšlenka byla představena již v roce 1957.

Aktuálně Společná zemědělská politika tvoří přibližně třetinu rozpočtu Evropské unie (386,6 miliardy eur) a směřuje k podpoře konkurenceschopného, odolného a udržitelného zemědělského odvětví.

Hlavní cíle společné zemědělské politiky jsou pro roky 2023 až 2027 následující:

 1. zvýšení konkurenceschopnosti
 2. zajištění spravedlivého příjmu
 3. znalosti a inovace
 4. ochrana kvality potravin a zdraví
 5. dynamické venkovské oblasti
 6. podpora generační obměny
 7. zachování krajiny a biodiverzity
 8. péče o životní prostředí
 9. opatření v oblasti změny klimatu
 10. obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci

Zemědělská politika EU 2023-2027: Spravedlivější, ekologičtější a zaměřená na výsledky

Evropská unie novou zemědělskou politiku přijala s cílem reagovat na měnící se potřeby a výzvy s tím, že bude spravedlivější a ekologičtější a bude více zohledňovat dosažené výsledky.

Společná zemědělská politika podporuje 7 milionů příjemců z EU, zajišťuje kvalitní potraviny pro 447 milionů lidí a na klimatická opatření přispívá zhruba 40 % svého rozpočtu. Mezi nové prvky zemědělské politiky pro roky 2023 až 2027 patří více pružnosti při plánování, lepší zacílení finanční podpory, ekologičtější zemědělské postupy, větší zaměření na dosahované výsledky a závazek k dodržování sociálních a pracovních práv.

Finanční program Farmáři od ČSOB pro rozjezd a rozvoj podnikání  

Brání vám v rozvoji podnikání v zemědělství nedostatek finančních prostředků? Řešení nabízí ČSOB, která pro začínající zemědělce včetně mladých farmářů připravila unikátní finanční program Farmáři. Tento program je určený zemědělcům hospodařícím alespoň šest měsíců. Využít ho však mohou nejen začínající zemědělci, ale také zkušení farmáři, kterým vyhovují parametry programu.

Úvěr až 3,5 milionů korun

Díky programu mohou současní i noví klienti ČSOB získat investiční úvěr ve výši až 2,5 milionů korun bez dokládání účelu a se splatností až 8 let. Současně mohou obdržet i provozní financování ve výši až 1 milion korun.

V součtu se tedy jedná o částku až 3,5 milionů korun, kterou mohou obdržet i klienti bez daňového přiznání. Úvěr lze využít jednak k financování nákupu hnojiv, osiv a krmiv a jednak k investicím do zemědělské techniky nebo na nákup zemědělské půdy.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Od čeho se odvíjí výše úvěru?

Na jakou výši úvěru dosáhnete? Částka se odvíjí od vlastní nebo pronajaté zemědělské půdy. Abyste obhospodařovanou výměru doložili, bude vám stačit rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) nebo rozhodnutí o základní podpoře pro udržitelnost (BISS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu. V případě začínajících zemědělců stačí i evidovaná výměra zemědělské půdy v registru půdy pro farmáře (LPIS). Program Farmáři umožňuje čerpat podpůrné programy z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Mladí farmáři do 40 let jsou v programu ještě více bonifikováni. Starší zemědělci tak mohou nechat přepsat zemědělskou půdu na své děti, čímž dojde k optimalizaci příjmu dotací a k důležité generační obměně v zemědělství.

Splácení úvěru

Výhodou programu Farmáři je i to, že je možné splátky úvěru nastavit podle vlastních potřeb, například čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Finanční prostředky můžete začít čerpat hned po schválení úvěru a spolehnout se můžete i na velmi jednoduché sjednání úvěru bez administrativní náročnosti.

Hlavní výhody programu Farmáři

 • program vhodný i pro mladé a začínající zemědělce
 • zvýhodněná úroková sazba
 • úvěr až do výše 3,5 milionů korun
 • úvěr na základě výměry zemědělské půdy
 • nastavení výše splátek podle potřeb klienta
 • možnost předfinancování přímých plateb

Jak úvěr u ČSOB sjednat?

Zaujaly vás výhody programu Farmáři a chtěli byste si úvěr sjednat? Je to jednoduché, sjednejte si schůzku s bankéřem ČSOB a sdělte mu požadovanou výši úvěru a vaše možnosti splácení. Bankéř vám do třech dnů navrhne možnosti financování. 


Zpět