Soudní překlad, superlegalizace nebo apostila? Zjistěte, jaké ověřené překlady potřebujete pro své podnikání

Plánujete se svým podnikáním expanzi do zahraničí nebo třeba musíte předložit obchodní dokumentaci ze zahraničí českým úřadům? V těchto případech se pravděpodobně neobejdete bez soudního překladu, superlegalizace nebo apostily. Jaký je mezi těmito typy ověření listin rozdíl?

Soudní překlad, superlegalizace a apostila

Pokud se dostanete do situace, kdy musíte zahraničním úřadům předložit oficiální dokument, je nutné takovýto dokument nechat přeložit. Kromě překladu je třeba dokument nechat i ověřit a v některých případech je vyžadovaný vyšší stupeň ověření, aby se prokázala pravost listin.

Rozlišujeme tři způsoby překladu a ověření úředních dokumentů v zahraničí, a sice soudní překlad, superlegalizaci a apostilu. Pojďme si tyto způsoby překladu blíže představit.

Co je to soudní překlad?

Soudně ověřený překlad, který najdete také pod názvy úřední překlad, úředně ověřený překlad nebo oficiální překlad, je překlad, který je opatřený doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem. Soudní překlad vykonává soudní překladatel jmenovaný příslušným krajským soudem.

Se soudním překladem si vystačíte v případě, že budete dokumenty předkládat v zemích, se kterými má Česká republika sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobozování od ověřování pravosti dokumentů. Soudní překlady jsou často vyžadované u oficiálních dokumentů, jako jsou diplomy, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku apod.

Co si představit pod pojmem apostila?

Vyšším stupněm ověření, než je výše zmíněný soudní překlad, je apostila neboli apostilní doložka, kterou u nás vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Apostilní doložkou je třeba opatřit dokumenty, jež potřebujete doložit v zemích, se kterými nemá Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvou a které jsou zároveň smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

A co je to superlegalizace dokumentů?

Vyšším ověřením veřejné listiny je kromě apostily také superlegalizace. Superlegalizace je vyžadovaná v případě předkládání listin v zemích, které s Českou republikou nemají uzavřenou oboustrannou mezinárodní smlouvu a které ani nepodepsaly Haagskou úmluvu o apostile.

Superlegalizací se rozumí soudní překlad ověřený jak orgány státu, který danou listinu vydal, tak i orgány státu, ve kterém musíte listinu předložit.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Jaký je rozdíl mezi těmito typy ověření oficiálních dokumentů?

Jak z výše uvedených informací vyplývá, to, zda budete muset dokument opatřit soudním překladem, apostilou nebo superlegalizací, se odvíjí od toho, v jaké zemi budete listinu dokládat.

Ve většině zemí Evropské unie obvykle stačí pouze soudní překlad, ne ale ve všech. Dokumenty opatřené apostilou vyžadují například v Dánsku, Finsku nebo Lotyšsku. Nejsložitější situace nastává v případě nutnosti superlegalizace, ta je v případě českých oficiálních listin vyžadovaná například v Kanadě nebo v Egyptě.

Proč je důležité mít správný typ ověření pro své podnikání?

Ať už chcete jako živnostník vyjet za hranice a začít podnikat v cizí zemi nebo třeba plánujete expanzi se svým e-shopem do zahraničí, budete muset splnit řadu zákonných podmínek dané země. K nim může patřit i předložení některých oficiálních dokumentů, jako je například živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku a podobně.

V případě, že byste měli dokumenty ověřené nesprávně, hrozily by vám sankce, popřípadě by vám bylo znemožněné podnikat v dané zemi, protože jste nesplnili stanovené podmínky.

Doporučení pro podnikatele

Ověřování dokumentů, zvláště pak apostila a superlegalizace, je poměrně zdlouhavým procesem, při kterém je mnohdy třeba navštívit hned několik úřadů. Podnikatelé často chybují v tom, že zvolí nesprávný typ ověření a dokumenty musí následně ověřovat znovu, čímž se samozřejmě celý proces zkomplikuje a prodlouží.

Pokud si chcete ušetřit čas a práci získáním soudního překladu, apostilní doložky nebo superlegalizace a mít jistotu, že budou dokumenty přeloženy a ověřeny správně, svěřte ověření do rukou společnosti, která se specializuje na překladatelské služby včetně ověřených překladů

Stručně
  • Rozlišujeme tři způsoby překladu a ověření úředních dokumentů v zahraničí, a sice soudní překlad, superlegalizaci a apostilu.
  • Soudně ověřený překlad vykonává soudní překladatel jmenovaný příslušným krajským soudem. Se soudním překladem si vystačíte v případě, že budete dokumenty předkládat v zemích, se kterými má Česká republika sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobozování od ověřování pravosti dokumentů.
  • Apostilu u nás vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Apostilní doložkou je třeba opatřit dokumenty, jež potřebujete doložit v zemích, se kterými nemá Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvou a které jsou zároveň smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.
  • Superlegalizace je vyžadovaná v případě předkládání listin v zemích, které s Českou republikou nemají uzavřenou oboustrannou mezinárodní smlouvu a které ani nepodepsaly Haagskou úmluvu o apostile. Superlegalizací se rozumí soudní překlad ověřený jak orgány státu, který danou listinu vydal, tak i orgány státu, ve kterém musíte listinu předložit.

Zpět