Průvodce pro zaměstnavatele: Přesčasy a nevyčerpaná dovolená na konci roku 2021

Novela zákoníku práce z ledna roku 2021 přinesla celou řadu změn a novinek, některé z nich jsou spojené i s oblastí dovolených. V tomto článku vám proto zodpovíme všechny důležité otázky spojené s přesčasy a nevyčerpanou dovolenou na konci roku 2021.

Novinky spojené s dovolenou v roce 2021

Jednou z nejzásadnějších změn je spravedlivější výpočet dovolené, kdy se dovolená nepočítá ve dnech, ale v hodinách. Na zaměstnance, kteří klasicky pracují v osmihodinových směnách pět dní v týdnu, nové přepočítávání dovolené na hodiny v podstatě nemá dopad. V případě, že má zaměstnanec nárok na 5 týdnů dovolené, znamená to, že má nárok na dovolenou v rozsahu 25 dní. Od roku 2021 má tento zaměstnanec nárok na 200 hodin dovolené, což přesně odpovídá 25 dnům.

Tato změna však má vliv na zaměstnance se zkráceným úvazkem nebo s nerovnoměrným rozvržením směn, u kterých je nově zajištěna větší spravedlnost při čerpání dovolené.

Časté otázky spojené s dovolenou v roce 2021

V následujících řádcích vám zodpovíme nejčastější otázky spojené s přesčasy a dovolenou.

Je možné čerpat dovolenou v hodinách?

Vzhledem k tomu, že se nově dovolená nepočítá ve dnech, ale v hodinách, mnoho lidí zajímá, zda si dovolenou můžou vybírat v hodinách. Odpověď na tuto otázku zní, že je možné dovolenou čerpat v minimální délce odpovídající jedné polovině směny. Pokud tedy zaměstnanec pracuje standardně 8 hodin denně, může si vzít dovolenou nejméně v délce 4 hodin. Co se týče dovolené, na kterou vzniklo právo v roce 2020, ale čerpá se v roce 2021, řídí se starým zněním zákoníku práce, je tedy možné čerpat dovolenou ve dnech, a ne v hodinách.

Je nutné měnit kvůli počítání dovolené v hodinách pracovní smlouvu?

V souvislosti se změnami v oblasti dovolených zaměstnance a také zaměstnavatele zajímá, zda je třeba dodatkovat pracovní smlouvu. Podle současných výkladů to potřebné není a v pracovní smlouvě může být i nadále uvedená výměra dovolené v týdnech, případně ve dnech.

Kolik nevyčerpané dovolené je možné převést do dalšího roku?

V zákoníku práce není nijak stanovený maximální rozsah nevyčerpané dovolené, kterou je možné čerpat v následujícím kalendářním roce. Zaměstnavatel by ale měl rozvrh čerpání dovolené určit tak, aby zaměstnanci vyčerpali dovolenou alespoň 14 dní v kuse a nejlépe dočerpali veškerou dovolenou, na kterou jim v kalendářním roce vznikl nárok.

Může nepřevedená dovolená propadnout?

Ani v případě, že se nevyčerpaná dovolená nepřevede do dalšího roku, tak nepropadá. Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na převedení do dalšího roku, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nařídit čerpání dovolené tak, aby byla vyčerpaná nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Jak je to s krácením dovolené za překážky v práci?

Podle nového znění zákoníku práce není možné krátit dovolenou za překážky v práci. Krácení dovolené se umožňuje pouze z důvodu neomluvené absence, i zde však došlo ke změnám v délce krácení. Krácení se totiž umožňuje pouze o skutečný počet zmeškaných hodin, které nebyly omluvené, a ne o jeden až tři dny, jak tomu bylo dříve.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Zpět