Outsourcing lidských zdrojů: Kdy je vhodný a jaké jsou jeho výhody?

Letní sezóna, která pro mnoho podnikatelů představuje nejvytíženější část roku, se nezadržitelně blíží a s ní i čas, kdy řada firem nabírá brigádníky. Patříte i vy k firmám, které se v létě neobejdou bez posily, a chcete najít spolehlivé pracovníky? Pak pro vás možná bude tím pravým outsourcing lidských zdrojů. O co se jedná a s jakými výhodami a nevýhodami je spojený?

Co je to outsourcing lidských zdrojů?

Pojem outsourcing vychází ze dvou anglických slovíček, a sice ze slova out (vně) a source (zdroj). Jak už český překlad těchto slov napovídá, outsourcing znamená využívání vnějších zdrojů při vykonávání určitých činností.

Jinými slovy je možné outsourcing popsat jako předání agendy na externího partnera, který za svěřenou činnost převezme plnou odpovědnost. Pokud bychom chtěli tento pojem ještě zjednodušit, řekli bychom, že se jedná o „pronájem“ zaměstnanců.

Outsourcing probíhá tak, že firma zadá poptávku agentuře na určité profese. Agentura následně pošle pracovníky na práci k zadavateli. V některých případech agentura tyto pracovníky přímo zaměstnává nebo je sama najme.

Jaký je rozdíl mezi personální a outsourcingovou agenturou?

Personální i outsourcingové agentury jsou společnosti, které poskytují služby v oblasti lidských zdrojů. Existuje mezi nimi však rozdíl. Cílem personálních agentur je najít vhodného kandidáta pro konkrétní pracovní pozici, který se obvykle následně stává zaměstnancem firmy, jež pozici obsazovala.

V případě outsourcingu pracovník nebývá zaměstnaný pod hlavičkou konkrétní společnosti, ale dostává plat od outsourcingové agentury, která za něj také odvádí sociální a zdravotní pojištění. Firma, jež outsourcing využívá, agentuře platí dohodnutou částku za stanovené období.

Podle čeho vybrat vhodnou outsourcingovou agenturu?

Chcete i vy využít outsourcing lidských zdrojů? Zaměřte se na několik věcí, které vám o agentuře mnohé napoví.

Máloco řekne více než osobní doporučení

I v případě outsourcingových agentur platí, že tu nejlepší záruku kvality dostanete díky osobnímu doporučení. Pokud tedy znáte nějaké firmy, které agentury využívají, zkuste se jich poptat, s jakou společností jsou spokojení a proč.

Reference na internetu

Druhou možností, jak zjistit, zda byly ostatní firmy se službami agentury spokojené, jsou reference, které můžete najít například na webových stránkách agentur, na jejich sociálních sítích, případně také na Googlu nebo serverech jako Firmy.cz apod.

Zaměřte se na webové stránky a sociální sítě

O agentuře se dozvíte mnohé také při pohledu na jejich webové stránky a při procházení jejich sociálních sítí. Je obsah na stránkách a sociálních sítích aktuální? Jsou informace na webu dostatečné? Je design webových stránek atraktivní? To jsou otázky, které byste si měli zodpovědět.

Zjistěte si specializaci agentury

Při hledání vhodné agentury narazíte jak na ty, které se zaměřují na všechny obory, tak i ty, jež se konkrétně specializují na jeden nebo více oborů, například výpočetní techniku, výrobní podniky apod. Pokud hledáte specialisty na určitou oblast, je dobré se obrátit právě na tyto agentury.

Hodně o agentuře vypovídá i komunikace

Dalším faktorem, který vám napoví, zda s danou agenturou spolupracovat, je rychlost a forma komunikace. Je důležité, aby se agentura snažila porozumět vašim potřebám a komunikovala s vámi na pravidelné bázi.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Pro jaké obory podnikání je outsourcing vhodný?

V současné době je outsourcing lidských zdrojů součástí většiny oborů. Firmy často outsourcují například IT služby, účetnictví, personální agendu, koučink zaměstnanců nebo třeba oblast BOZP. Outsourcing je samozřejmě možné využít i na inventurní a zemědělské práce nebo třeba provoz skladů v době, kdy pociťujete zvýšenou poptávku.

Jaké jsou výhody a nevýhody outsourcingu?

Jaké hlavní výhody a nevýhody jsou s outsourcingem lidských zdrojů spojené?

Výhody

 • Outsourcing firmám umožňuje rychle reagovat na změny v poptávce po pracovní síle. Na základě poptávky můžete snadno nové zaměstnance najmout nebo propustit.
 • Díky outsourcingu mohou firmy snížit náklady spojené s náborovými procesy, nutnou administrativou a zaškolením zaměstnanců.
 • Outsourcingové agentury mají obvykle bohaté zkušenosti a odborné znalosti, takže firmy mohou prostřednictvím najatých zaměstnanců získat cenné know-how.
 • Firma nemusí za „pronajaté“ zaměstnance platit odstupné ani se zabývat mzdovou a daňovou agendou.

Nevýhody

 • Nevýhodou pro firmy je určitá ztráta kontroly, vzhledem k tomu, že předávají konkrétní agendu externí firmě.
 • Při outsourcingu může dojít k nutnosti sdílení důvěrných informací s třetí stranou, což může zvyšovat riziko ztráty dat.
 • Firmy nemají přímou kontrolu nad výkonem outsourcovaných zaměstnanců, což může mít vliv na kvalitu jejich odvedené práce.

Outsourcing lidských zdrojů může být pro firmy přínosem v mnoha ohledech, zejména pak v případě dočasně zvýšené poptávky. Pokud zvolíte vhodnou a renomovanou agenturu, budete moct flexibilně reagovat na sezónní změny ve vašem oboru podnikání.  

Stručně
 • Outsourcing je možné popsat jako předání agendy na externího partnera, který za svěřenou činnost převezme plnou odpovědnost.
 • Outsourcing probíhá tak, že firma zadá poptávku agentuře na určité profese. Agentura následně pošle pracovníky na práci k zadavateli. Pracovník tedy nebývá zaměstnaný pod hlavičkou konkrétní společnosti, ale dostává plat od outsourcingové agentury, která za něj také odvádí sociální a zdravotní pojištění. Firma, jež outsourcing využívá, agentuře platí dohodnutou částku za stanovené období.
 • Outsourcingovou agenturu vyberte podle osobních doporučení, referencí na internetu, informací na webových stránkách a sociálních sítích, specializace a komunikace.
 • Outsourcing firmám umožňuje rychle reagovat na změny v poptávce po pracovní síle, snížit náklady spojené s náborovými procesy a nutnou administrativou a mnohdy také získat cenné know-how.
 • Nevýhodou pro firmy je určitá ztráta kontroly a riziko spojené se sdílením důvěrných informací s třetí stranou.

Zpět