Největším rizikem jsou ceny energií, firmy investují do energetické soběstačnosti

České firmy a podnikatele v jejich činnosti nejvíce ohrožuje růst cen energií, který označilo za riziko sedm z deseti dotazovaných. Druhým nejzávažnějším faktorem je vývoj české ekonomiky, jenž představuje problém pro dvě třetiny respondentů, vyplývá z aktuálního průzkumu ČSOB Index očekávání firem.

Hodnota Indexu očekávání firem, barometru nálady v české ekonomice, se od jara snížila o 14,5 bodu na -15,7 bodu, což znamená převažující pesimismus. Index se počítá ze tří částí a jeho jedinou složkou, která si polepšila, jsou investice. „Jasně a nepřekvapivě se projevuje orientace firem na investice zaměřené na inovace v oblasti energetické soběstačnosti a udržitelnosti. Více než 60 procent z dotázaných firem plánuje v příštím půlroce investovat do zavedení nějakých energetických úspor,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

Index nejvíce stahuje dolů očekávaný útlum zákaznické poptávky. Pokles poptávky po zboží a službách v posledním kvartále totiž čeká hned 48 procent dotazovaných, což je oproti jaru nárůst o 15 procentních bodů. „Pokles subindexu očekávané poptávky koresponduje s naší predikcí pokračování mělké recese v české ekonomice na přelomu letošního a příštího roku,“ uvádí Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.  

Se současnou ekonomickou situací v ČR je spokojeno jen 30 procent firem a podnikatelů. Nejvíce nespokojených je ve zpracovatelském průmyslu, strojírenství a v odvětví nemovitostí včetně jejich správy. 

Slovenský Index očekávání firem klesl v porovnání s jarem o 11,7 bodu na -9,9 bodu. Slovenské firmy sa obávajú rastu nákladov spojených s cenami energií a ich dopadom na ich fungovanie. To nie je nič prekvapivé, keďže zažívame najvyššiu infláciu za viac ako dve dekády. Pre podnikanie je tak najväčšou výzvou rast inflácie, riziko poklesu kúpyschopného dopytu a zvládnutie prechodu na technológie s nižšou energetickou náročnosťou,“ popisuje Marek Gábriš, hlavní ekonom ČSOB Slovensko. 

Index očekávání firem ČSOB

Index očekávání firem je unikátní projekt skupiny ČSOB, pomocí kterého lze od roku 2013 sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů na základě sledování jejich poptávky, investic a rozsahu podnikání. Základem projektu je reprezentativní průzkum agentury Datank, kterého se účastní přes 400 respondentů z různých oborů. Index očekávání firem může nabývat hodnot v rozmezí +100 až -100 bodů. Plusové pole znamená převažující optimismus, záporná hodnota naopak pesimismus.


Zpět