Výše minimální mzdy se mění: Jaká bude v roce 2023?

Na konci roku 2022 vláda stanovila výši minimální a zaručené mzdy pro rok 2023. O jakou měsíční částku se v obou případech jedná? Jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou? Co je to životní a existenční minimum? A na jaké oblasti má vliv výše minimální mzdy? To vše se dozvíte v našem článku.

Výše minimální mzdy v roce 2023

V roce 2022 došlo oproti předchozímu roku k navýšení minimální mzdy o 1 000 Kč. I v roce 2023 minimální mzda vzroste, konkrétně o 1 100 Kč na 17 300 Kč. Ke zvýšení minimální mzdy dojde už od 1. 1. 2023.

Tato základní sazba minimální mzdy je stanovená pro plný úvazek, tedy 40hodinovou týdenní pracovní dobu. U dohod konaných mimo pracovní poměr se místo minimální měsíční mzdy používá hodinová minimální mzda, která bude pro rok 2023 103,80 Kč za hodinu.

Rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou

Minimální mzda se někdy zaměňuje za zaručenou mzdu, nejedná se však o totéž. Minimální mzda udává nejnižší možné ohodnocení zaměstnance bez ohledu na to, jaký druh práce vykonává. Minimální mzda platí pro všechny profese napříč celou Českou republikou.

Zaručená mzda se určuje na základě pracovních skupin. Pracovní skupiny jsou rozděleny na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Pro jednotlivé skupiny je pak stanovená jiná výše zaručené mzdy. Zaručená mzda nikdy nemůže být nižší než minimální mzda.

Výše zaručené mzdy v roce 2023

Vláda v prosinci roku 2022 rozhodla o tom, že se zaručená mzda od 1. 1. 2023 zvýší jen u prací, které jsou zařazené do kategorie 8, kdy dojde k navýšení na částku 34 600 Kč z původních 32 400 Kč. Pro ostatní pracovní skupiny zůstane v roce 2023 výše zaručené mzdy stejná jako v roce předchozím.

Co je to životní a existenční minimum?

Stejně tak jako se pro rok 2023 zvýšila minimální mzda, vláda rozhodla i o zvýšení životního a existenčního minima. Životním minimem se rozumí minimální společensky uznatelná hranice peněžních příjmů nutná k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb.

Definice existenčního minima je velmi podobná, ale liší se tím, že se jedná o minimální hranici peněžních příjmů nezbytných k zajištění výživy a dalších potřeb na úrovni, která umožňuje přežití. Vzhledem k rostoucím cenám zboží i služeb dojde v roce 2023 k navýšení životního minima u jednotlivce o 240 Kč na 4 860 Kč. Dojde také k navýšení existenčního minima, a to o 150 Kč na 3 130 Kč.

Co všechno ovlivňuje minimální mzda?

Výše minimální mzdy má dopad nejen na samotné zaměstnance, kteří tuto mzdu dostávají a na jejich zaměstnavatele, ale také na řadu dalších oblastí. Jakých?

Příplatek za práci ve ztíženém prostředí

Růst minimální mzdy ovlivní zaměstnance pracující ve ztíženém prostředí. Příplatek ke mzdě ve ztíženém prostředí se totiž odvíjí právě od minimální mzdy a od začátku roku 2023 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy. Při částce 17 300 Kč se tedy jedná o alespoň 1 730 Kč. Co se týče minimální hodinové sazby příplatku, její spodní hranice je 10,38 Kč.

Zvýšení odvodů na zdravotní pojištění

S nárůstem minimální mzdy dojde i k navýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění u zkráceného úvazku a také u osob bez zdanitelných příjmů. V případě osob bez zdanitelných příjmů činí výše záloh na zdravotní pojištění 13,5 % minimální mzdy. V roce 2022 se jednalo o částku 2 187 Kč, v roce 2023 dojde k navýšení na 2 336 Kč.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Zvýšení slevy na dani „školkovné“

Zvýšení minimální mzdy se dotkne i rodin s malými dětmi. Výše slevy na dani „školkovné“ je totiž opět závislá na minimální mzdě. Pro rok 2022 činila 16 200 Kč, v roce 2023 se bude jednat o částku 17 300 Kč.

Zvýšení limitu pro výplatu daňového bonusu na dítě

V roce 2023 dojde i ke zvýšení hranice příjmů, které budou nutné k dosažení nároku na výplatu daňového bonusu. Tato hranice příjmů je totiž šestinásobkem minimální mzdy. Zatímco v roce 2022 byla 97 200 Kč, v roce 2023 bude 103 800 Kč.

Zvýšení limitu pro osvobození důchodu od daně

Růst minimální mzdy může mít pozitivní vliv i na některé seniory, konkrétně ty s velmi vysokým důchodem. Důchod je totiž osvobozený od daně v případě, že jeho roční úhrn nepřesahuje 36násobek minimální mzdy.

V roce 2022 bylo nutné danit důchod přesahující 583 200 Kč ročně, tedy 48 600 Kč za měsíc. V roce 2023 se bude jednat o částku 622 800 Kč ročně, jež odpovídá důchodu 51 900 Kč za měsíc.

Možnost vyšších přivýdělků na Úřadu práce

V případě, že jste registrovaní na Úřadu práce, můžete si přivydělávat, je ale stanovena vrchní hranice, která činí maximálně polovinu minimální mzdy. V roce 2022 se jednalo o 8 100 Kč za měsíc, pro rok 2023 dojde k navýšení této částky na 8 650 Kč.

Jaká je minimální mzda pro rok 2023 u sousedních zemí?

K nárůstu minimální mzdy nedošlo jen u nás v České republice, ale také v Polsku, na Slovensku nebo v Německu. V Polsku bude minimální mzda v roce 2023 činit zhruba 18 680 Kč, na Slovensku cca 16 910 Kč a v Německu přibližně 51 000 Kč, přičemž se jedná o nejvyšší minimální mzdu v rámci střední Evropy.

Stručně
  • V roce 2023 dojde k navýšení minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč.
  • Výše minimální mzdy se promítne například do zvýšení odvodů na zdravotní pojištění, zvýšení limitu pro výplatu daňového bonusu na dítě nebo zvýšení slevy na dani.
  • U prací, které jsou zařazené do 8. kategorie, dojde také k zvýšení zaručené mzdy, konkrétně z 32 400 Kč na 34 600 Kč.

Zpět