Jaké jsou lhůty pro daňové přiznání v roce 2019

Daňové přiznání se podává vždy do konce března, ale existují i výjimky, které datum podání mohou oddálit i o několik měsíců. Někdy se vám několik týdnů k dobru může hodit, a proto je dobré vědět, kdy na odložení termínu máte nárok.

TIP: Přečtěte si náš článek o daňových přiznáních podávaných v roce 2021.

Kromě podání daňového přiznání finančnímu úřadu máte povinnost odevzdat přehledy o svých příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Pokud zjistíte, že jste v přiznání udělali chybu, máte možnost ji opravit. Způsob opravy se liší podle data, kdy chybu objevíte.

Jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání

Mezní termín pro podání přiznání daně z příjmu je pro OSVČ i právnické osoby konec března. Pokud 31. března připadá na víkend, je posledním termínem pro podání následující pracovní den. Letos, v roce 2019, to vychází na 1. dubna, ale daňové přiznání lze za určitých podmínek podat bez pokuty i později.
● V případě mimořádných nepředvídatelných událostí můžete požádat finanční úřad o odklad. Za takovou událost může být považováno například vážné onemocnění. Při podání žádosti musíte uhradit správní poplatek 300 Kč. Pokud vám bude vyhověno, můžete získat odklad až o 3 měsíce. Oznámení o odkladu musíte do konce dubna nahlásit i na správě sociálního zabezpečení a ve zdravotní pojišťovně.
● O odklad můžete finanční úřad požádat také v případě, že část nebo všechny vaše příjmy jsou zdaňovány i v zahraničí. Pokud vám bude udělena výjimka, termín pro odevzdání daňového přiznání se vám posouvá až na 31. října.
● Termín pro podání daňového přiznání se odkládá o 3 měsíce i těm, kteří se svěří do rukou daňového poradce. Většinou stačí, když poradci dáte plnou moc k zastupování ve věci přiznání k dani z příjmu a on za vás do 1. dubna požádá o odklad jak na finančním úřadě, tak na správě sociálního zabezpečení a ve zdravotní pojišťovně.

Pokuty a sankce za pozdní podání

Finanční úřad je tolerantní a dává opozdilcům po uplynutí řádného termínu ještě 5 dní k dobru bez jakýchkoli penalizací. Pak uděluje pokutu 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. V případě, že bylo podnikání ztrátové, je pokuta 0,01 % z daňové ztráty. Pokuta může dosáhnout maximálně 5 % z vyměřené daně nebo ze ztráty. Nejvyšší částka, kterou po vás může finanční úřad chtít, je 300 000 Kč. Pokud je pokuta nižší než 200 Kč, není její zaplacení vyžadováno.

Možnosti vyplnění a podání

Při vyplňování a podávání daňového přiznání máte hned několik možností. Daňové přiznání lze vyplnit ručně, ale i elektronicky. Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, musíte si daňové přiznání elektronicky nejen vyplnit, ale i podat.

Vyplnění i podání elektronicky

● Jestliže máte datovou schránku, je vaší povinností podat vyplněné daňové přiznání touto cestou. Přiznání vyplněné v daňové aplikaci EPO si uložte ve formátu XML a následně ho přes svou datovou schránku pošlete do datové schránky správci daně. Pokud tak neučiníte, dostanete pokutu za zbytečné byrokratické zatěžování finančního úřadu.
● Daňové přiznání můžete podat elektronicky i bez datové schránky. Stačí, když po vyplnění elektronického formuláře v aplikaci EPO připojíte svůj elektronický podpis a takto ověřený dokument pošlete finančnímu úřadu.

Elektronické podání s papírovým potvrzením

Daňové přiznání můžete finančnímu úřadu poslat i jako e-tiskopis, který vyplníte na stránkách daňového portálu. Nepotřebujete k tomu datovou schránku ani elektronický podpis, ale do pěti dnů od odeslání musíte doručit na finanční úřad vytištěné potvrzení o odeslání daňového přiznání s vlastnoručním podpisem.

Fyzické podání vytištěného tiskopisu

Tiskopis pro vyplnění daňového přiznání se dá také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně vyplnit na počítači a poté vytisknout. Takto vyplněné a podepsané přiznání doručíte na finanční úřad osobně nebo ho můžete poslat poštou, datum podání se pak shoduje s datem odeslání.

Na jaký finanční úřad daňové přiznání podat

Častou chybou při podání daňového přiznání je nesprávná volba pracoviště. Daňové přiznání se podává vždy na místně příslušný finanční úřad, do jehož obvodu spadá adresa vašeho trvalého bydliště, pokud jste OSVČ, u právnických osob je směrodatné skutečné sídlo společnosti.

Jak opravit chybu v daňovém přiznání

Když zjistíte, že jste v daňovém přiznání udělali chybu, nečekejte, až vás finanční úřad kontaktuje, ale buďte aktivní a podejte si opravné nebo dodatečné daňové přiznání. Rychlým jednáním se můžete vyhnout pokutě.
● Opravné daňové přiznání lze podávat až do posledního termínu pro podání daňového přiznání, tedy do 1. dubna. Finanční úřad bere v potaz poslední opravné přiznání, které podáte.
● Dodatečné daňové přiznání se podává po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud chybu objevíte 15. dubna, máte povinnost ji pomocí dodatečného daňového přiznání nahlásit finančnímu úřadu do konce následujícího měsíce, tedy do konce června.

Jaké povinnosti se pojí k daňovému přiznání

Vedle daňového přiznání musíte podat i přehled o svých příjmech a výdajích také zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení neboli OSSZ. Na jeho základě vám vyměří zálohy pro platbu sociálního a zdravotního pojištění. Tyto přehledy se odevzdávají až po podání daňového přiznání finančnímu úřadu, a to nejpozději do 2. května. Pokud jste se svěřili do rukou daňového poradce, podání přehledu pro ZP a OSSZ se posouvá až na 31. července, ale musíte to do 1. dubna oznámit.


Zpět