Jak na zábor veřejného prostranství

Vzhledem k tomu, že slunečných dnů stále přibývá, mezi podnikateli roste zájem o zábor veřejného prostranství. Jaká je definice veřejného prostranství? Jaký je rozdíl mezi obvyklým a zvláštním užíváním veřejného prostranství? Pro které podnikatele je zábor veřejného prostranství vhodný, kdy se platí a v jakých případech naopak ne?

Co se rozumí veřejným prostranstvím

Jednoduše řečeno, veřejné prostranství neboli veřejný prostor jsou prostory, které jsou přístupné veřejnosti a ve většině případů jsou veřejností vlastněné, tedy konkrétně státem nebo obcemi. Za veřejné prostranství se tedy považují například náměstí a ulice, tržiště, chodníky nebo veřejná zeleň.

Podle českého práva patří veřejná prostranství k veřejným statkům, pro které je typické, že slouží všem a lidé je mohou bezplatně využívat k obvyklým účelům, pro které jsou určeny. Veřejné prostranství definuje zákon č. 128/2000 Sb.

Obvyklé a zvláštní užívání veřejného prostranství

Obvyklé užívání veřejného prostranství se nazývá užíváním obecným. Za obecné užívání není nutné platit žádné poplatky. Je pro všechny uživatele zdarma, například pro chodce, řidiče apod. V případě výlučného a mimořádného užívání veřejného prostranství se jedná o užívání zvláštní, které v jistých ohledech ostatní uživatele omezuje. Zvláštní užívání podléhá právní regulaci a v některých případech je zpoplatněno.

Co je to zábor veřejného prostranství

Pod pojmem zábor veřejného prostranství se rozumí situace, kdy si podnikatel pro sebe zabere část veřejného prostranství, kterou bude využívat k podnikatelským účelům, například část ulice nebo náměstí, na kterém bude mít svůj prodejní stánek nebo například umístěnou reklamní ceduli. V tomto případě se tedy jedná o zvláštní užívání veřejného prostranství, které je obvykle zpoplatněno.

Jak využít zábor veřejného prostranství v podnikání

Zábor veřejného prostranství může být příležitostí, jak navýšit své zisky nebo propagovat své služby pro celou řadu podnikatelů. Velmi často ho využívají stánkaři, majitelé restaurací, kteří mají před hospodou zahrádky s posezením, a také podnikatelé, kteří pořádají kulturní akce, sportovní akce, koncerty nebo trhy, případně podnikatelé, kteří veřejné prostranství využívají jako plochu pro umístění reklamních zařízení.

Jakou částkou je zábor veřejného prostranství zpoplatněný?

Zvláštní užívání veřejného prostranství, například ke zmíněným podnikatelským účelům nebo pro umístění dočasných staveb apod., je zakotveno v zákoně č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Podle tohoto zákona může poplatek za užívání veřejného prostranství činit až 10 Kč za každý započatý m2 užívaného veřejného prostoru za každý započatý den. Je však třeba říci, že dle zákona může obec poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí zvýšit až na desetinásobek, tedy 100 Kč za m2. Obec také může stanovit poplatek formou týdenní, měsíční nebo roční paušální částky. Poplatky se tak mohou v některých městech výrazně lišit.

V obecní vyhlášce konkrétní obce, ve které chcete zažádat o zábor veřejného prostoru, by měly být uvedeny částky za zábor a také by zde měla být přesně specifikovaná veřejná prostranství, která jsou určena ke zvláštnímu užívání, aby nedošlo k záměně s jinými veřejnými prostory, jejichž užívání zpoplatněno není. Platí, že ne každý veřejný prostor je možné využít ke komerčním aktivitám a také že není nutné za každou komerční aktivitu na veřejném prostranství odvádět poplatek.

Kdy se za zábor veřejného prostoru neplatí?

Za zábor veřejného prostranství se platí jen v případech zvláštního užívání, v ostatních případech se žádné poplatky neplatí. Poplatky za zábor veřejného prostranství se neplatí také v případě pořádání veřejných akcí, jejichž výtěžek je určený na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Kde a jak o zábor veřejného prostranství zažádat

V případě, že chcete veřejné prostranství využívat k podnikatelským účelům, musíte o zábor zažádat u příslušné obce, kde se veřejný prostor nachází. Následně je třeba obci zaplatit stanovený poplatek.

O zábor může podnikatel zažádat prostřednictvím ohlášení. Mezi jeho náležitosti patří jméno a příjmení nebo obchodní název firmy, IČO, místo pobytu nebo místo a sídlo podnikání, případně adresa pro doručování. V případě, že je žadatelem právnická osoba, musí v ohlášení uvést také osoby, které jsou jejím jménem oprávněny o poplatkových věcech jednat. Pokud předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností žadatele, vzniká navíc žadateli povinnost uvést čísla všech svých účtů a poskytovatelů platebních služeb souvisejících s jeho podnikatelskou činností.

Pokud podnikatel zábor nenahlásí nebo nezaplatí včas poplatek, může mu úřad poplatek navýšit až na trojnásobek, a navíc mu hrozí pokuta až do výše půl milionu korun.

Stručně
  • U veřejného prostranství rozlišujeme obvyklé a zvláštní užívání. Zábor veřejného prostranství je zpoplatněn pouze v případě zvláštního užívání, do kterého spadají i podnikatelské aktivity.
  • Dle zákona může poplatek činit až 10 Kč za m2 veřejného prostranství, v některých případech však může obec stanovit poplatek až v desetinásobné výši.
  • Podnikatel má povinnost zábor veřejného prostranství nahlásit obci, ve které se veřejný prostor nachází, v opačném případě může obec poplatek navýšit a podnikateli také hrozí vysoká pokuta.

Zpět