Jak koupit firmu krok za krokem

Jednou z možností, jak posunout své podnikání na novou úroveň, je koupě firmy. Díky zakoupení firmy můžete maximalizovat zisky, proniknout na nové trhy, lépe využít kapitál nebo také získat přístup k novým technologiím a know-how. V tomto článku se dozvíte, jak se na akvizici firmy připravit a co vás čeká v rámci akvizičního procesu.

Ujasněte si, co od koupi firmy očekáváte 

Vzhledem k tomu, že je nákup firmy ve většině případů spojený s velkou investicí a také nutností věnovat akvizici dostatek času a energie, je rozhodně namístě si takovouto investici dobře promyslet

Hned v úvodu si zodpovězte otázku, zda jste opravdu o akvizici pevně přesvědčení, nebo byste chtěli vzít v potaz i jiné alternativy. Ujasněte si také, čeho chcete akvizicí společnosti dosáhnout a zda chcete koupit společnost celou, nebo v ní chcete ponechat stávajícího vlastníka či management firmy, který bude mít minoritní podíl. 

Stanovte si, jakou firmu chcete koupit 

Jste přesvědčení o tom, že je akvizice tou správnou cestou a máte jasnou představu o tom, co od ní očekáváte? Výborně. Nyní se zamyslete na tím, jak by měla vypadat společnost, kterou chcete koupit

Aby se vám takzvaně podařilo najít jehlu v kupce sena, je třeba stanovit základní parametry hledané firmy, ať už se jedná například o předmět podnikání, lokalitu, ve které firma působí, nebo tržby společnosti. 

Kromě toho, že byste si měli stanovit cíle, kterých chcete akvizicí dosáhnout, měli byste mít také jasnou představu o tom, za jak dlouho by se vám měla investice vrátit

Jak vyhledat vhodnou firmu?

Jakmile budete vědět, jakou firmu chcete koupit, můžete se pustit do hledání. Ideální je začít tím, že si otevřete některou z databází firem, jako je například česká databáze Merk. Ve chvíli, kdy s pomocí databáze vyberete firmy odpovídající vašim parametrům, detailně je zanalyzujte. Jak? Projděte si webové stránky firem a také výroční zprávy včetně účetních výkazů. Základní informace o firmách najdete na portále or.justice.cz

Oslovení firem s nabídkou 

Dalším krokem je oslovení majitelů firem, o které máte zájem, a nezávazná nabídka. V tomto kroku nezapomeňte podepsat smlouvu o důvěrnosti informací

Připravte se na akvizici firmy

Podařilo se vám najít vhodné firmy a oslovili jste majitele, kteří projevili zájem o prodej své firmy? Pak přichází na řadu příprava na akvizici firmy. 

Akviziční proces obvykle zabere 6 až 12 měsíců a skládá se z několika fází. Připravte se na to, že v této době budete vy i váš management vystaveni zvýšeným pracovním nárokům. Základem každého dobrého akvizičního procesu je získání a vyhodnocení kvalitních informací o kupované firmě

Hloubková prověrka firmy (due diligence)

Velmi důležitým krokem celého procesu je kompletní prověření firmy, abyste předešli tomu, že realita bude na míle vzdálená od toho, jak firma na první pohled působí. Firmu byste měli prověřit jak z pohledu ekonomického, účetního a daňového, tak i právního, personálního a majetkového

Díky due diligence byste měli získat jasnou představu o tom, jak firma funguje a jaké jsou její pracovní postupy. V této fázi doporučujeme obrátit se na odborníky, jako jsou například účetní firmy a právní kanceláře. 

Vyjednávání smlouvy 

Poté, co proběhne due diligence a vy budete s výsledkem spokojení, přichází na řadu příprava transakčních dokumentů, se kterou by vám měl pomoci zkušený právník. Jakmile vyjednáte podmínky smluvní dokumentace k oboustranné spokojenosti, nic nebrání vypořádání transakce. 

Příprava finančních zdrojů

Dalším krokem je zajištění finančních zdrojů na koupi firmy, ať už těch vlastních nebo externích, například v podobě bankovního úvěru. Kupní cena může být požadovaná ve formě jedné splátky nebo může být její výše a výplata vázaná na budoucí výsledky kupované firmy. 

Zajištění manažerské kapacity

Jak už jsme nastínili výše, akvizice firmy je nedílně spojená s celou řadou úkonů, na které je nutné si vyčlenit čas a pracovní síly, a to nejen pro období samotné akvizice, ale také pro období po realizaci akvizice. Jednou z možností, jak zajistit, aby celý proces proběhl co nejhladčeji, je domluva s majitelem firmy na tom, že bude ještě nějaký čas ve firmě působit pod vaším vedením. 

NÁŠ TIP: Stáhněte si zdarma náš návod Jak koupit firmu, který vás krok za krokem provede celým procesem.

Příprava společnosti na období pro realizaci akvizice

Koupě firmy bude mít pravděpodobně dopad na celou vaši společnost, proto připravte sebe i všechny své zaměstnance na období po realizaci akvizice, kdy dojde k integraci koupené firmy do vaší společnosti

Stručně
  • Nejdříve si ujasněte, co od akvizice očekáváte a zda pro vás bude výhodná. 
  • Vyhledejte vhodné firmy, které odpovídají stanoveným parametrům, zjistěte si o nich co nejvíce informací a oslovte majitele s nezávaznou nabídkou.
  • Pro období realizace akvizice zajistěte dostatečnou manažerskou kapacitu a na akvizici připravte celou společnost.
  • Myslete na to, že základem dobrého akvizičního procesu je dostatek kvalitních informací o kupované firmě.

Zpět