Inflace v roce 2022 a její vliv na české podnikatele

Jen málokterý pojem je v posledních měsících tak často skloňovaný jako právě inflace, která v současnosti v České republice láme rekordy. Co si vlastně pod pojmem inflace představit? Co stojí za tím, že je v letošním roce inflace nejvyšší za posledních téměř 30 let a jaký dopad má inflace na podnikatele?

Co je to inflace?

Nejdříve si pojďme objasnit, co je to inflace a co se při ní děje. Inflace je chápána jako všeobecný růst cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice nebo také snížení kupní síly peněz.

V praxi o inflaci mluvíme ve chvíli, kdy dochází ke zdražování a v obchodech si za stejnou částku koupíme méně než v předchozím období. Jinými slovy by se dalo říci, že v ekonomice s inflací dochází ke znehodnocení peněz. To, do jaké míry se peníze znehodnocují, závisí na dané ekonomice, ekonomickém růstu apod. Inflace je v ekonomice zcela přirozeným jevem a nízká míra inflace je zdravá. Vysoká míra inflace však vede až k selhávání fungování trhu, což představuje významný zásah do každodenního života lidí a podnikatelů.

Jak se inflace počítá?

V České republice inflaci počítá Český statistický úřad. Při měření je nejčastěji používaný index spotřebitelských cen, index cen výrobců a deflátor hrubého národního produktu a důchodů.

Nejjednodušší je výpočet inflace podle indexu spotřebitelských cen. K výpočtu dochází tak, že dojde k porovnání cen takzvaného spotřebního koše, který obsahuje zhruba 700 různých položek reprezentujících domácnost a její náklady. Mezi tyto položky patří například potraviny (chleba, máslo apod.), vybavení domu, nájemné nebo služby související s bydlením. Míra inflace se zjišťuje pohybem cen daného spotřebního koše za určité období.

Vývoj inflace v ČR za poslední roky

Na stránkách Českého statistického úřadu je možné sledovat míru inflace v České republice za poslední roky. Míra inflace vyjadřuje přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.

 • V roce 2006 činila míra inflace 2,5 %,
 • v roce 2008 se jednalo o 6,3 %,
 • v roce 2010 o 1,5 %,
 • v roce 2012 o 3,3 %,
 • v roce 2014 o 0,4 %,
 • v roce 2016 o 0,7 %,
 • v roce 2018 o 2,1 %.

Co se týče posledních let, v roce 2019 byla míra inflace 2,8 %, v roce 2020 3,2 %, v roce 2021 3,8 % a k srpnu 2022 byla na úrovni 17,2 %. Ve srovnání se srpnem 2021 byla tedy v srpnu 2022 průměrná cena zboží a služeb dražší o 17,2 %.

Jaká je vyhlídka do budoucna? Česká národní banka očekává, že se míra inflace během podzimních měsíců dostane až k 20 %, na této hranici by se však měla zastavit a následně začít v důsledku kupní síly domácností a přísné měnové politiky klesat.

Co způsobilo vysokou inflaci v roce 2022?

Cílem České národní banky je již od roku 2010, aby se inflace nacházela na úrovni 2 %, což odpovídá praxi centrálních bank vyspělých ekonomik. Skutečná inflace se však od inflačního cíle v současné době značně odchyluje. Co vedlo k rekordní výši inflace?

Současnou vysokou míru inflace ovlivnilo hned několik faktorů, řada z nich je důsledkem pandemie koronaviru. Obecně se za hlavní příčiny vysoké inflace považuje narušení dodavatelských řetězců během pandemie, zvýšení poptávky domácností po pandemii a v neposlední řadě probíhající válka na Ukrajině. Česko nyní patří mezi země s nejvyšší inflací v Evropě.

Vliv inflace na české podnikatele

Inflace má samozřejmě dopad nejen na české domácnosti, ale také na podnikatele. S inflací se v současné době potýká naprostá většina podnikatelů. Z květnového průzkumu Asociace malých a středních podniků ČR vyplynulo, že pro 86 % oslovených podnikatelů bude inflace znamenat problém pro jejich podnikání. 31 % podnikatelů a firem tvrdí, že bude mít rostoucí inflace velký nebo střední vliv na provoz jejich firmy.

Zvýšení nájmu o inflaci

Rostoucí inflace má podíl nejen na zvyšování cen potravin, pohonných hmot a služeb, ale také nájemného, které se samozřejmě může týkat i podnikatelů. Může pronajímatel zvýšit nájemci cenu nájmu o inflaci?

Výši nájemného je možné měnit pouze za splnění zákonných podmínek a ke zvýšení nájemného může dojít jen na základě nájemní smlouvy nebo písemného návrhu pronajímatele.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Jak reagovat na žádost zaměstnanců o zvýšení mezd kvůli inflaci?

Rostoucí inflace má pochopitelně vliv nejen na zaměstnavatele, ale i na samotné zaměstnance, kteří mnohdy po zaměstnavatelích požadují zvýšení mzdy o inflaci.

Podle průzkumu společnosti LMC v blízké době zaměstnavatelé plánují mzdy zvyšovat, ale zvýšení se zdaleka nepřiblíží k aktuální míře inflace. Zvyšování mezd plánuje 55 % českých zaměstnavatelů, 52 % z nich uvádí, že plánují zvýšení mezd o 5 %. Některé firmy se snaží palčivý problém střetu inflace a snahy ušetřit řešit namísto zvyšování mezd zaměstnaneckými benefity, nejčastěji v podobě příspěvku na stravování nebo volnočasových benefitů. Navýšení částky na volnočasové aktivity je totiž pro firmy z daňového hlediska výhodnější než navyšování mezd.

Jak reflektovat zvyšující se ceny vstupů?

Podle odborníků mohou podnikatelé na současnou míru inflace reagovat několika způsoby. Jedná se o snížení nákladů, například díky využití solární energie, akceptování nižších zisků nebo zvýšení cen. Snižování nákladů je však většinou spojeno s vysokými počátečními investicemi a akceptování nižších zisků nebývá dlouhodobě udržitelné. Proto většina firem přistupuje právě ke zvyšování cen.

Jak správně stanovit cenu produktů nebo služeb? S tím vám může pomoci praktický nástroj Kalkulace nákladů u produktů a služeb.

Stručně
 • Inflace je chápána jako všeobecný růst cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice nebo také jako snížení kupní síly peněz.
 • Nejjednodušší je výpočet inflace podle indexu spotřebitelských cen. K výpočtu dochází tak, že dojde k porovnání cen takzvaného spotřebního koše, který obsahuje zhruba 700 různých položek reprezentujících domácnost a její náklady.
 • V srpnu 2022 byla inflace v ČR na úrovni 17,2 %. Současnou vysokou míru inflace ovlivnilo hned několik faktorů, řada z nich je důsledkem pandemie koronaviru a války na Ukrajině.
 • Pro 86 % oslovených podnikatelů inflace znamená problém pro jejich podnikání. Podnikatelé na současnou míru inflace mohou reagovat několika způsoby. Jedná se o snížení nákladů, akceptování nižších zisků nebo zvýšení cen.

Zpět