Firmy dbají na bezpečná pracoviště, uplatňují pravidlo 3R a testují

Většina firem a podnikatelů se v době pandemie důsledně věnuje zajištění bezpečných podmínek pro zaměstnance. Nejčastěji využívaným způsobem ochrany je vynucování dodržování pravidla 3R, což se týká šesti podniků z deseti. Téměř polovina firem pak pravidelně dezinfikuje pracoviště a čtyřicet procent opakovaně testuje pracovníky na covid-19, zjistil průzkum ČSOB Index očekávání firem.

„Je zřejmé, že podnikatelé a firmy jdou příkladem a důsledně používají vhodné kombinace doporučených proticovidových opatření k tomu, aby vytvořili maximálně bezpečné prostředí pro své zaměstnance a současně zajistili plynulost svých podnikatelských aktivit,“ uvedl výkonný ředitel pro firemní bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Pětina podniků a živnostníků začala testovat zaměstnance ještě před březnovém nařízením vlády o povinném testování ve firmách. Firmy také zavedly bezpečnější uspořádání stolů v jídelnách a kantýnách (14 procent) nebo investovaly do technického zabezpečení budov, například pořídily čističky vzduchu nebo dveře, které se ovládají bez nutnosti dotyku s klikou. 

„Nejúčinnější ochranou je chovat se maximálně normálně, být veselý, hodně spát, pravidelně jíst a sportovat. Podporuji proto své kolegy. Samozřejmě, že všechny pomůcky a testy jsou k dispozici, ale to není to nejdůležitější,“ shrnul ředitel firmy ekolo.cz Jakub Ditrich. „Do pandemické doby jsme vstupovali s UV čističkami vzduchu instalovanými ve všech společných prostorách, kterými jsme již dříve řešili opakované šíření chřipky. Na podzim jsme pak pořídili generátory ozónu,” jmenoval nejúčinnější řešení ředitel společnosti SpoluWorks Perfecta Ota Horák.

Více než dvě třetiny firem v dotazování daly najevo, že nebudou zaměstnance nijak ovlivňovat ve vztahu k očkování. Z těch firem, které se plánují do očkování zapojit, chce čtvrtina přímo podporovat zaměstnance v očkování. Více než desetina chystá spolupráci s nejbližším očkovacím centrem a šest procent plánuje zorganizování očkování přímo ve firemních prostorách.


Zpět