Projekt ČSOB Zelená obec roku je oceněný jako ESG počin roku

Ceny Hospodářských novin Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna mají za cíl podpořit rozvoj bankovního a pojišťovacího sektoru, poskytnout veřejnosti ucelený obraz o finančním trhu a pomoci se snadněji zorientovat v produktech a službách, které finanční instituce nabízejí. V roce 2023 se soutěž konala již popatnácté.

ČSOB získala první cenu v nové kategorii ESG počin roku

Letos se v rámci soutěže Visa Nejlepší banka roku poprvé rozdávaly ceny v nové kategorii ESG počin roku. Ta nahradila dřívější kategorie bankovní a pojišťovací inovátor roku. Rozdíl proti kritériím, která vyhodnocuje Datank, spočívá v tom, že v případě ESG počinu roku rozhodují o vítězích lidé v on-line hlasování. 

ESG počinem roku mezi bankami je projekt Zelená obec roku od ČSOB. V rámci této soutěže se v Česku hledá municipalita, která se snaží být co nejvíce udržitelná a zodpovědná vůči životnímu prostředí.

Celkově ČSOB v soutěži získala 5 významných ocenění:

  • 1. místo: ESG Počin roku v bankovnictví za projekt Zelená obec roku
  • 2. místo: Visa Nejlepší neživotní pojišťovna
  • 2. místo: Visa Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna
  • 3. místo: Visa Nejlepší životní pojišťovna
  • 3. místo: Visa Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna

Přihlaste se do soutěže Zelená obec roku 2024

Další ročník soutěže Zelená obec roku se již připravuje a přihlášky je možné posílat od 15. 1. 2024 do 17. 3. 2024 prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.zelenaobecroku.cz

Soutěž je otevřena všem obcím, které jsou aktivní a inovativní v odpovědném a udržitelném rozvoji. Vítězná města a vesnice získají ocenění Zelená obec roku a finanční výhru pro svůj další rozvoj.


Zpět