Cestovní náhrady a stravné v roce 2023

Začátek roku 2023 je nerozlučně spojený s několika novinkami a změnami, které by zaměstnavatelům rozhodně neměly uniknout. Věděli jste, že v roce 2023 došlo k navýšení tuzemského a zahraničního stravného na pracovní cesty a také ke změně výše cestovních náhrad? Zjistěte, o jaké navýšení se jedná.

Zvýšení sazeb tuzemského stravného v roce 2023

Výše stravného při pracovní cestě je stanovená vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí a každým rokem se upravuje. V případě pracovní cesty nárok na stravné vzniká ze zákona. Jeho pravidla se však liší pro takzvanou platovou sféru (veřejný sektor, vládní organizace a některé příspěvkové organizace) a mzdovou sféru (ostatní zaměstnavatelé včetně soukromých firem).

I v roce 2023 došlo k nárůstu stravného, a to jak pro mzdovou (podnikatelskou sféru), tak i platovou sféru (zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře).

Sazby tuzemského stravného v roce 2023 v podnikatelské sféře

Na základě § 163 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné v minimální výši:

 • 129 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč, pokud pracovní cesta trvá 12 až 18 hodin,
 • 307 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.

V případě, že bylo zaměstnanci v podnikatelské sféře během pracovní cesty zaměstnavatelem poskytnuté jídlo, které mělo charakter snídaně, oběda či večeře a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, dochází ke snížení stravného za každé bezplatné jídlo. Konkrétně se jedná o snížení až o:

 • 70 % stravného, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, pokud pracovní cesta trvá 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.

Sazby tuzemského stravného v roce 2023 ve státní a příspěvkové sféře

Podle § 176 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci ve státní nebo v příspěvkové sféře za každý den pracovní cesty stravné ve výši:

 • 129 Kč až 153 Kč, pokud cesta trvá 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč až 236 Kč, pokud cesta trvá 12 až 18 hodin,
 • 307 Kč až 367 Kč, pokud cesta trvá déle než 18 hodin.

Podmínky snížení stravného v případě bezplatného poskytnutí jídla se v případě podnikatelské sféry a státní a příspěvkové sféry takřka shodují. Rozdíl je ale v tom, že u zaměstnanců ve státní a příspěvkové sféře se stravné krátit musí, u zaměstnanců v podnikatelské sféře záleží na uvážení zaměstnavatele.

Výše sazeb zahraničního stravného v roce 2023

Na základě zákoníku práce zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě stravné v cizí měně. Od roku 2023 se mění sazby stravného v 25 zemích světa, včetně některých členských států EU. Pro zaměstnance ve státní a příspěvkové sféře jsou závazné sazby ve vyhlášce o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného, v konkrétních případech ale mohou být navýšené až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou.

Možnost snížení i zvýšení sazeb stravného v podnikatelské sféře

Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře můžou svým zaměstnancům podle § 170 odst. 2 zákoníku práce sazby stanovené vyhláškou dokonce snížit až o 25 % nebo o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Zaměstnancům mohou ale dobrovolně stanovené sazby i navýšit, nadlimitní částka se v tomto případě stane součástí mzdy zaměstnance. Částky budou pro zaměstnavatele do výše základních stanovených sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné.

Ke snížení zahraničního stravného může opět dojít i ve chvíli, kdy bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuté jídlo, jež má charakter snídaně, obědu či večeře a na které zaměstnanec finančně nepřispívá. Základní sazba může být snížena až o 70 %.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Kapesné při zahraniční pracovní cestě

Zaměstnavatel může zaměstnanci v případě zahraniční pracovní cesty vyplatit i kapesné, které zaměstnanec nemusí zaměstnavateli nijak vyúčtovat. Kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného je daňově uznatelným výdajem.

Sazby zahraničního stravného v roce 2023

Jak už jsme zmínili výše, v roce 2023 byla navržena úprava sazeb zahraničního stravného u 25 zemí. Sazby jsou stanoveny tak, aby pokryly zvýšené náklady zaměstnanců nutné k zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí.

U všech 25 zemí (Arménie, Austrálie a Oceánie, Bahamy, Brazílie, Dánsko, Egypt, Finsko, Guinea, Irák, Izrael, Jordánsko, Karibik – ostrovní státy, Korejská republika, Kuba, Mali, Maroko, Moldavsko, Myanmar, Nový Zéland, Paraguay, Polsko, Senegal, Švédsko, Tunisko a Uruguay) došlo oproti roku 2022 k navýšení stravného vždy o 5 eur nebo 5 amerických dolarů. Například v roce 2022 činila sazba stravného v Polsku 40 eur, v roce 2023 se zvýšila na 45 eur.

Výše cestovních náhrad v roce 2023

Kromě zvýšení sazeb stravného došlo v roce 2023 také ke změně výše cestovních náhrad. Zaměstnanec, který pro služební cestu použil vlastní automobil, má nárok na náhradu za každý kilometr jízdy a také na náhradu za spotřebované pohonné hmoty.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy

Podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí základní sazba za používání silničních motorových vozidel za jeden kilometr jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek minimálně 1,40 Kč a u osobních silničních motorových vozidel minimálně 5,20 Kč. Základní sazba za 1 km jízdy se navyšuje minimálně o 15 % při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu.

U nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů náleží zaměstnanci základní sazba v minimální výši dvojnásobku sazby 5,20 Kč, tedy nejméně 10,40 Kč.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty

Podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty:

 • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Jak se počítá spotřeba pohonných hmot?

Zaměstnavatel určuje náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu násobkem ceny pohonné hmoty a množstvím spotřebované pohonné hmoty.

Cenu pohonné hmoty musí zaměstnanec prokázat dokladem o nákupu souvisejícím s pracovní cestou. Pokud zaměstnanec cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, používá zaměstnavatel k určení výše náhrady průměrné ceny příslušných pohonných hmot uvedené výše. Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla zaměstnavatel vypočítá z údajů uvedených v technickém průkazu použitého vozu.

Stručně
 • V roce 2023 náleží zaměstnancům, kteří se účastní pracovních cest, vyšší tuzemské a v případě některých zemí i vyšší zahraniční stravné.
 • Nově došlo i ke zvýšení sazby základní náhrady za 1 km jízdy za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách.
 • Na druhou stranu však oproti předchozí úpravě došlo ke snížení průměrných cen pohonných hmot.

Zpět