Výpověď z pracovního poměru – vzor pro rok 2024

Výpověď z pracovněprávního vztahu může podat zaměstnanec i zaměstnavatel. V případě, že je vypovídajícím zaměstnavatel, je zákon přísnější. Nejdříve si zjistěte, zda vůbec můžete pracovněprávní vztah ukončit. Zákon to neumožňuje například v případě těhotných zaměstnankyň.

Výpověď musí být písemná a obsahovat kromě identifikace smluvních stran (zaměstnanec a zaměstnavatel), pracovněprávního vztahu a výpovědní lhůty také jasně definovaný důvod výpovědi. Jestli pracovní smlouvu vypovídá zaměstnanec, není povinen důvod svého rozhodnutí uvádět. Doručení výpovědi musíte umět doložit, jinak ji zaměstnanec může napadnout.

V našem vzoru výpovědi z pracovního poměru pouze vyplníte jednotlivé údaje. Tento vzor je dostupný ke stažení zcela zdarma a obsahuje všechny náležitosti platné pro rok 2024.

Tento vzor výpovědi z pracovního poměru má obecný charakter. Pokud potřebujete vytvořit výpověď na míru, doporučujeme využít služeb Dostupnyadvokat.cz.

Zdroj: Dostupnyadvokat.cz

Výpověď z pracovního poměru - vzor pro rok 2024