Faktura pro plátce DPH – vzor pro rok 2024

Znáte všechny náležitosti faktury pro plátce DPH? S naším vzorem na nic nezapomenete

Faktury slouží jako doklad o pohledávce, která vznikla předáním zboží nebo služby odběrateli. Odběrateli vzniká vystavením faktury povinnost ji uhradit do uvedeného data splatnosti.

Nevíte, jaké náležitosti musí platná faktura obsahovat? Zejména začínající podnikatelé ocení náš vzor faktury pro plátce DPH ve formátu Excel ke stažení.

Tento interaktivní dokument obsahuje všechny potřebné náležitosti – identifikaci odběratele a dodavatele, označení faktury a její číslo, jednotlivé fakturované položky včetně jejich počtu, ceny a DPH, způsob úhrady, datum vystavení, splatnosti a zdanitelného plnění. Dále lze fakturu doplnit o některé dobrovolné údaje, jakými jsou například variabilní symbol platby, razítko a podpis dodavatele.

Po vyplnění jednotlivých fakturovaných položek vám navíc vzor faktury automaticky vypočítá celkovou sumu k úhradě a výši DPH. V případě plátců DPH je faktura zároveň i daňovým dokladem.

Stáhněte si zdarma tento vzor faktury platný pro rok 2024 a usnadněte si své povinnosti.

Faktura pro plátce DPH – vzor pro rok 2024