Šance na příznivý obrat české ekonomiky roste

Index očekávání firem ČSOB se v posledním čtvrtletí tohoto roku propadl na historicky nejnižší hodnotu -39,4. Na pomyslném dně se přitom neocitl pouze index jako celek, ale všechny tři jeho komponenty: index rozšíření podnikání, index vývoje poptávky i index vývoje objemu investic.

Subindex rozšíření podnikání se přitom vůbec poprvé dostal až do záporu. Letmý pohled na dlouhou řadu kvartálních měření IOF navíc ukazuje, že naposledy změřený pokles byl nebývale strmý – předcházející hodnota IOF byla +14,6. Můžeme tedy, na základě uvedených zjištění, vyhlížet nový rok 2021 jinak, než se strachem a beznadějí?

Domnívám se, že přes množství evidentních a obtížných problémů, s nimiž se česká ekonomika bude muset v příštím roce potýkat, není nutné házet flintu do žita. Ačkoliv to na první pohled nemusí být patrné, nepopiratelné prvky optimismu a vědomí světla na konci tunelu není nemožné vystopovat ani ve výsledcích průzkumu IOF – v momentě, kdy se jejich analýze začneme věnovat podrobněji.

Všimneme si například, že ke zmíněnému prudkému snížení IOF oproti předchozí hodnotě nedošlo tentokrát v průběhu jednoho kvartálu, nýbrž v období mezi 3. čtvrtletím 2019 do 4. čtvrtletím 2020, tzn. během jednoho roku. Shodou okolností se přitom jednalo o rok, kdy spolupůsobily dva negativní fenomény: cyklické oslabení české ekonomiky a negativní dopady koronavirové pandemie. Kdybychom kumulativní dopad obou negativních faktorů rozložili v čase a měřili – tak jako tradičně – změnu IOF ve 4. kvartále 2020 oproti 3. kvartálu 2020 (nikoliv oproti 3. kvartálu 2019), síla poklesu by se pravděpodobně jevila mnohem menší.

Pomineme-li rychlost propadu IOF, varovnou nepochybně zůstává absolutní hodnota celkového indexu (-39,4) stejně jako rekordně nízké hodnoty všech subindexů. Je možné i v této oblasti vykřesat nějakou jiskru naděje? Domnívám se, že ano. Připomeňme si, že průzkum byl realizován v době rychle se rozjíždějící druhé vlny pandemie, v čase, kdy nebylo ještě zdaleka jisté, zda a kdy se podaří realizovat masivní vakcinační programy, které jako jediné umožní definitivně uvolnit omezení, škrtící ekonomiku i společnost. A stejně tak nebylo jisté ani to, do jaké míry bude stát schopen a ochoten, nadále pomáhat firmám s nesením finančního břemene, uvaleného na ně protipandemickými opatřeními. Firmy však přesto v průzkumu jasně demonstrovaly odhodlání udržet výrobu a zaměstnanost v přechodném období několika následujících měsíců, než dojde k opětovnému nastartování poptávky. Nyní, na prahu roku 2021 se zdá, že díky rozjíždějícímu se očkování, pokračujícím vládním podpůrným programům a aktivní spolupráci financujících institucí šance na příznivý obrat české ekonomiky ve 2. pololetí příštího roku výrazně vzrostla a spolu s tím i naděje v návrat IOF optimističtějším výsledkům už v příštím měření.     

Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB


Zpět