Osobní elektronické bankovnictví pro firmy nestačí

Mnoho společností používá elektronické bankovnictví určené pro fyzické osoby a domnívá se, že se od firemního příliš neliší. Opak je ale pravdou – firemní bankovnictví se odlišuje funkcemi, které jej dělají vhodnějším pro firemní využití. Tomu je přizpůsobeno také samotné prostředí.

Osobní bankovnictví používané ve firemních podmínkách je dnes běžnou záležitostí, některé banky ani firemní variantu nenabízí a nahrazují ji maximálně doplňkovými volbami v běžném internetovém bankovnictví. Zatímco u fyzických osob jde především o kontrolu zůstatku a odesílání jednoduchých příkazů, podnikatelé vyžadují přístup na různé účty, sledování jejich zůstatků a další druhy operací. Firemní bankovnictví je těmto potřebám přizpůsobené a nabízí toho ještě mnohem více.

Lepší práce s účetnictvím

Firemní elektronické bankovnictví obecně velmi usnadňuje práci s účetnictvím a přispívá k jeho automatizaci. V datové podobě je možné do banky předávat požadavky na platby či platební dávky a přijímat datové výpisy, které se automaticky načtou do účetního softwaru. Napojení na něj může probíhat i ručním stahováním a odesíláním dat. „Služba ČSOB CEB umožňuje díky funkci Business Connector i propojení s vybranými účetními softwary, systémy si tak data předávají zcela autonomně,“ dodává Tomáš Stegura, ředitel pro firemní elektronické bankovnictví ČSOB.

Pokročilejší zabezpečení a správa přístupů

Přestože i bankovnictví pro osobní použití má bezpečnostní standardy nastavené vysoko, i v této oblasti dokáže firemní bankovnictví nabídnout více. Ohled je brán především na skutečnost, že k němu má často přístup velký počet uživatelů. Běžně tak obsahují pokročilou správu nejen samotných přístupů, ale i oprávnění jednotlivých uživatelů.

Zatímco někteří zaměstnanci tak mohou pouze nahlížet na přehledy, jiní mohou i odesílat transakce či exportovat data. Přístupy také můžete udělovat pouze k určitým účtům, ve firemním bankovnictví není problém jich mít i větší počet takříkajíc „pod jednou střechou“.

K firemnímu bankovnictví se nejčastěji přistupuje přes počítače, což rozšiřuje možnosti způsobů přihlášení. Jedním z nich je dvoufázové ověření identity s potvrzením v telefonu (pomocí Smart klíče) nebo použití čipové karty s elektronickým podpisem. Veškerá komunikace s bankou je samozřejmě šifrována. „ČSOB CEB disponuje i mobilní aplikací, přes kterou je možné ovládat většinu funkcí. Jejich kompletní škálu pak nabídne přístup přes počítač,“ doplňuje Tomáš Stegura.

Více přehledů a typů transakcí

Zatímco běžnému uživateli postačí údaj o zůstatku a výpis transakcí, eventuálně doplněný
o jednoduché grafy příjmů a výdajů, ve firemním prostředí se hodí i podrobnější informace. Proto softwary disponují i pokročilými přehledy, v nichž můžete zaznamenávat krátkodobé i dlouhodobé trendy nebo třeba podrobněji filtrovat příjmy a výdaje. Získaná data poté mohou posloužit pro finanční plánování či optimalizaci útrat.

Sofistikovanější je i práce s transakcemi. Kromě klasických jednorázových transakcí, šablon či trvalých příkazů je možné zadávat také dávkové příkazy, jež umožní odesílat více plateb naráz. Dále firemní softwary nabízejí aviza o zaúčtovaných tuzemských i zahraničních platbách, díky čemuž se okamžitě dozvíte o dění na svém účtu.

ČSOB CEB nabídne i něco navíc

Veškeré výše popsané funkce a výhody zahrnuje i ČSOB CEB. Jeho základní varianta je vhodná pro menší firmy a podnikatele, pro větší společnosti je poté připravena varianta CEB Plus s ještě více možnostmi. Software byl vyvíjen s velkým důrazem na uživatelskou zkušenost, jeho používání je tak pro kohokoli, kdo má ve vaší firmě na starost účty, naprosto intuitivní. S aplikací CEB Mobile navíc mohou uživatelé jeho funkce ovládat kdykoli a kdekoli.

Pro maximální kontrolu transakcí je možné u nich vyžadovat podpis až tří oprávněných osob, což umožňuje ještě větší variabilitu při nastavování oprávnění. Samozřejmostí je také možnost vybraným osobám nastavit upozornění e-mailem či SMS na každou provedenou transakci. V jedné aplikaci lze také spravovat nejen více účtů v rámci jedné firmy, ale i účty více firem najednou.

S Virtuální pobočkou vyřešíte většinu administrativy na dálku

Jednou z největších výhod ČSOB CEB je funkce Virtuální pobočky, která výrazně usnadňuje komunikaci s bankou. Po přihlášení můžete odesílat žádosti, podepisovat smlouvy či jiné dokumenty. Vše probíhá v souladu s platnou legislativou o elektronickém podpisu. Historii svých požadavků vždy naleznete online, a budete v nich tak mít větší přehled.


Zpět