Novela energetického a stavebního zákona zjednoduší podnikatelům zavádění obnovitelných zdrojů energie

Vysoké ceny energií jsou tématem, které se týká nejen českých domácností, ale má také významný vliv na podnikatele. Řada podnikatelů proto hledá způsoby, jak na energiích co nejvíce ušetřit. Jednou z možností je zavedení obnovitelných zdrojů energií, které je nyní díky novele energetického a stavebního zákona jednodušší než dříve. Podnikatelé také můžou využít některou z dotací na úsporu energií.

S drahými energiemi bojuje většina firem v ČR

Podle průzkumu, který proběhl na konci roku 2022, takřka dvě třetiny podnikatelů vnímají energetickou krizi spolu s rekordní výší inflace jako největší bariéru v jejich podnikání.

Z průzkumu také vyšlo, že vysoké ceny energií negativně ovlivňují 81 % českých firem a některé z nich dokonce ohrožují existenčně. Vzhledem k této aktuální situaci třetina firem ke konci roku 2022 zvažovala propouštění zaměstnanců, aby snížila své režijní náklady, jež jsou pro ně neudržitelné.

České firmy chtějí obnovitelné zdroje

Energetická krize zvýšila zájem o chytrá energetická řešení, a to jak mezi domácnostmi, tak i firmami. Některé firmy, včetně velkých výrobních podniků, začaly už v roce 2022 investovat do obnovitelných zdrojů energie. Tento přístup kladně hodnotí i některé banky, které v případě pořízení alternativních zdrojů energie nabízejí zvýhodněné úrokování.

Na zvyšování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti pro rok 2030 se v polovině roku 2022 shodly i státy Evropské unie. K nárůstu zdrojů obnovitelné energie by mělo dojít i díky novele energetického zákona, kterou v prosinci 2022 schválila Poslanecká sněmovna.

Novela energetického zákona: Instalace solárů bez povolení

V lednu roku 2023 vyšla ve sbírce zákonů novela energetického zákona, díky které bude podstatně jednodušší instalace fotovoltaických panelů s výkonem do 50 kW. Novela se dotkne zejména domácností a také drobných podnikatelů, kteří si chtějí pořídit malé fotovoltaické panely do výkonu 50 kW. Před tím, než novela začala platit, bylo nutné pro každý zdroj nad 10 kW získat licenci k výrobě elektřiny od Energetického regulačního úřadu, tato hranice se však nově posunula právě na 50 kW.

Malé fotovoltaické panely bez stavebního povolení

S výše zmíněným návrhem souvisí i novela stavebního zákona. Na základě ní není pro malé obnovitelné zdroje do stejného limitu nutné rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. V případě, že se tedy jedná o součást stavby, jež nezasahuje do konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, nebude nutné k instalaci panelů stavební povolení a ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Dotace, díky kterým mohou podnikatelé ušetřit za energie

Alternativní zdroje energie jsou bezesporu cestou, jak mohou podnikatelé v dnešní době ušetřit za energie. Ještě více peněz můžou ušetřit ve chvíli, kdy zažádají o některou z dotací a podpor, které je možné využít na pořízení alternativních zdrojů energie.

Dotace na fotovoltaické elektrárny do 1 MWp: příjem žádostí do 15. 3. 2023

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výzvy Modernizačního fondu, které jsou spojeny s příspěvkem až do výše 50 % z celkových výdajů projektu na pořízení fotovoltaiky. Zatímco příjem žádostí spojený s fotovoltaickými elektrárnami nad 1 MWp byl ukončen 31. 10. 2022, do 15. 3. 2023 je možné podat žádost na podporu výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MWp. Celkový objem prostředků činí 1,5 miliardy Kč a výzva je určená stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích a společenstvím pro obnovitelné zdroje.

Dotace na úspory energie až do výše 200 milionů Kč: příjem žádostí do 30. 11. 2023

Malé, střední a velké firmy mohou zažádat o podporu v minimální výši 500 tisíc korun až do výše 200 milionů korun, s mírou podpory dle velikosti podniku 35 až 65 % celkových výdajů, díky výzvě Úspora energie ministerstva průmyslu a obchodu.

Tuto výzvu zprostředkovává Agentura pro podnikání a inovace (API) a je v ní připraveno 10 miliard korun. Mezi podporované projekty patří například snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla či chladu či využití odpadní energie.

Dotace na stavbu větrných elektráren: příjem žádostí do 1. 2. 2024

Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila také výzvu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny, díky které je možné získat 50 až 80 % celkových způsobilých výdajů na výstavbu větrných elektráren. Výzva je určená pro malé, střední a velké podniky, jež mohou na jeden projekt získat minimálně 500 tisíc korun a maximálně 15 milionů korun. Příjem žádostí může být zastavený při dosažení požadované alokace (500 milionů korun) v přijatých žádostech o podporu.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Dotace na modernizaci vytápění: příjem žádostí do 5. 5. 2023

Další výzva, tentokrát ministerstva průmyslu a obchodu, je spojena s podporou modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění v průmyslu. Tato výzva je tedy určená zejména pro malé, střední a velké průmyslové podniky, pro které je z evropského Nástroje pro oživení a odolnost alokováno 1,66 miliardy korun. Míra podpory je až 50 % z celkových způsobilých výdajů, dotace na projekt je poskytovaná v minimální výši 2 miliony korun a maximálně do výše 500 milionů korun.

Bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty

Národní rozvojová banka nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti z celé České republiky vyjma hlavního města Prahy bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty. Program je určený pro firmy, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií, které budou spolufinancované komerčním úvěrem smluvního partnera Národní rozvojové banky. Výše úvěru se pohybuje od 500 tisíc korun až do 60 milionů korun, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu s dobou splatnosti až 10 let a odkladem splátek 4 roky.

Stručně
  • Vysoké ceny energií jsou aktuálním problémem, který se týká většiny českých podnikatelů. Podnikatelům a firmám proto nabízí pomoc stát, který vyhlásil hned několik dotačních programů souvisejících s úsporou energie.
  • Využít lze například dotace na fotovoltaické elektrárny do 1 MWp, dotace na úspory energie, dotace na stavbu větrných elektráren, dotace na modernizaci vytápění nebo bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty.
  • Drobní podnikatelé pak ocení i novelu energetického a stavebního zákona, která zjednodušuje instalaci fotovoltaických panelů do 50 kW.

Zpět