Minimální mzda vzrostla na 12 200 korun. Co to pro podnikatele znamená?

Od 1. ledna roku 2018 vzrostla minimální měsíční mzda z loňských 11 000 korun na 12 200 korun a hodinová z 66 korun na 73,20 koruny. Tato hodnota se promítne nejen ve mzdových výměrech, ale také v zaručené mzdě, daních nebo v odvodech.

Zajímá vás, jak se vyvíjí minimální mzda v ČR? Přečtěte si článek o minimální mzdě v roce 2020.

Co růst minimální mzdy ovlivní?

Kvůli zvýšení minimální mzdy dochází k řadě změn ve finančních výpočtech. Jednou takovou změnou je nárůst minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, a to na 1647 korun.

Druhou změnou je zvýšení limitu pro osvobození důchodu od daně z příjmů. Tento limit představuje 36násobek právě minimální mzdy. Od letošního roku je tedy limit ve výši 439 200 korun.

Rodiče malých dětí jistě potěší zvýšení uplatnitelného maxima daňové slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení. Maximum za rok 2018 je 12 200 korun. Uplatnit ho lze ale až v roce 2019.

A v neposlední řadě dochází ke zvýšení hranice ročních příjmů pro vznik nároku na daňový bonus. Ta musí být alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy 73 200 korun.

Co to je zaručená mzda a jak se určuje?

Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže ale zaměstnanec není chráněn kolektivní smlouvou, je navíc chráněn před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou.

Výše zaručené mzdy se odvíjí od složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Úrovně zaručené mzdy jsou rozděleny do 8 skupin a pro 1. skupinu prací je sazba rovna právě minimální mzdě, tedy od letošního roku 12 200 korun. Na rozdíl od minimální mzdy se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Do výše zmíněné první skupiny patří nekvalifikované práce jako například úklid nebo doručování zásilek.

Druhá skupina musí od ledna letošního roku dostat minimální měsíční odměnu ve výši 13 500 korun, resp. 80,80 koruny za hodinu. Spadají sem sanitáři, prodejci tisku, domovníci nebo kopáči.

Ošetřovatelé, pokladní manipulující s hotovostí, klempíři nebo kadeřníci patří do třetí skupinya jejich minimální měsíční odměna činí 14 900 korun, resp. 89,20 koruny za hodinu.

Čtvrtou skupinu tvoří porodní asistentky, zdravotní záchranáři pod odborným dohledem, krejčí v zakázkové výrobě nebo instalatéři. Ti všichni mají novou minimální sazbu 16 400 korun, resp. 98,50 koruny za hodinu.

Odměnu v minimální výši 18 100 korun, resp. 108,80 koruny za hodinu dostává pátá skupina. Sem patří řidiči linkových autobusů, IT správci, účetní, porodní asistentky a zdravotníci bez dohledu a učitelky a učitelé pro děti předškolního věku.

Do šesté skupiny se zvýšenou minimální měsíční odměnou 20 000, resp. 120,10 koruny za hodinu spadají správci systémů výpočetní techniky, tvůrci přípravné dokumentace a projektů technicky náročných staveb nebo obchodníci.

Sedmá skupina s minimální odměnou 22 100 korun, resp. 132,60 koruny za hodinu zahrnuje lékaře, zubaře, farmaceuty, marketingové stratégy nebo absolventy vysokých škol.

A nakonec do osmé skupiny s minimální odměnou 24 400 korun, resp. 146,40 koruny za hodinu patří tvůrci systémové práce a ti, co mají na starost plánování podnikatelské obchodní a finanční strategie nebo operace na finančním a kapitálovém trhu.

Tabulka minimální odměny podle druhu práce platná od 1. ledna 2018

Skupina prací Minimální odměna za hodinu Minimální odměna za měsíc
1. 73,20 Kč 12 200 Kč
2. 80,80 Kč 13 500 Kč
3. 89,20 Kč 14 900 Kč
4. 98,50 Kč 16 400 Kč
5. 108,80 Kč 18 100 Kč
6. 120,10 Kč 20 000 Kč
7. 132,60 Kč 22 100 Kč
8. 146,40 Kč 24 400 Kč

Shrnutí

  • zvýšení minimální měsíční mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč
  • zvýšení minimální hodinové mzdy z 66 Kč na 73,20 Kč
  • zaručená mzda se dělí do osmi skupin dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
  • minimální měsíční zaručená mzda u 1. skupiny činí 12 200 Kč a u osmé skupiny dvojnásobek

Zpět