Minimální mzda se opět zvyšuje. Co to znamená pro podnikatele?

Ačkoliv si odměnu za práci reguluje každý zaměstnavatel sám, nikdy se nesmí dostat pod státem stanovené minimum. To v posledních letech až rekordně stoupá. Jaká je aktuální výměra minimální mzdy a zaručené mzdy pro rok 2020? Kdo na zvýšení vydělá a komu přitíží?

Po loňském razantním zvýšení minimální mzdy o 1 150 Kč, které vyhouplo výši na 13 350 Kč, přichází i v letošním roce výrazný růst, a to o 1 250 Kč, čímž se jedná o nejvyšší navýšení v historii. Minimální mzda se tak zvýšila na 14 600 Kč, tedy 40,5 % průměrné mzdy. Tím ovšem růst nekončí. Zvýšení minimální mzdy také ovlivní výši zaručené mzdy či výši některých daňových slev.

Minimální a zaručená mzda – znáte rozdíl?

Přestože se v praxi častěji setkáváme s pojmem minimální mzda, za mnohem důležitější lze pokládat tzv. zaručenou mzdu. Ta stanovuje nejnižší možnou mzdu pro celkem 8 skupin s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce.

Minimální mzda náleží pouze první skupině, tedy nejméně kvalifikovaným zaměstnancům vykonávajícím jednoduché práce, jako jsou např. běžný úklid, doručování zásilek, sběr a mytí nádobí. Dalších sedm skupin mají zaručenou mzdu podstatně vyšší.

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním a obdobném vztahu. Do její výše se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatky za práci ve svátek a víkend, noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí apod. Naopak zahrnuje osobní příplatky, odměny, prémie, případně doplatek zaměstnavatele v případě, že celková výše nedosáhne minimální mzdy.

Zaručená mzda se uplatňuje pouze u pracovního poměru, nevztahuje se na dohody o pracích. Do výše se rovněž nezahrnuje mzda za práci přesčas a jiné příplatky s výjimkou osobních příplatků. Pokud mzda zaměstnance nedosáhne zaručené mzdy, je zaměstnavatel opět povinen poskytnout doplatek. Zaručená mzda se netýká zaměstnanců, s nimiž je sjednána kolektivní smlouva.

Výše zaručené mzdy pro rok 2020

Jelikož je tedy minimální mzda součástí zaručené mzdy, nedošlo pouze k jejímu navýšení, ale k plošnému růstu mezd ve všech skupinách. Nové výše mzdového ohodnocení, které jsou platné od 1. ledna 2020, jsou následující:

 1.2.3.4.5.6.7.8.
Hodinová zaručená mzda87,30 Kč96,30 Kč106,40 Kč117,40 Kč129,70 Kč143,20 Kč158,10 Kč174,60 Kč
Měsíční zaručená mzda14 600 Kč16 100 Kč17 800 Kč19 600 Kč21 700 Kč24 000 Kč26 500 Kč29 200 Kč

Tabulka: Přehled zaručené mzdy dle 8 skupin. Zdroj: finance.cz

Charakteristika všech skupin je detailně popsána v Příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kterou by si měl blíže prostudovat každý zaměstnavatel. Uveďme si však pár příkladů pro představu o odstupňování práce:

 • 1. skupina prací – výpomoc v kuchyni, švadlena drobných úprav, pracovník úklidu,
 • 2. skupina prací – kopáč, lešenář do 10 m, pokojská, sanitář, trafikant,
 • 3. skupina prací – instalatér, topenář, číšník, barman, zedník, kadeřník,
 • 4. skupina prací – všeobecná zdravotní sestra, průvodce s tlumočením, krejčí v zakázkové výrobě, kuchař specialista,
 • 5. skupina prací – řidič autobusu, dispečer, záchranář, mzdová účetní, učitel ve školce,
 • 6. skupina prací – obchodní referent, správce sítí, tvůrce IT systému,
 • 7. skupina prací – programátor, expert na marketing, lékař, zubař, finanční expert,
 • 8. skupina prací – odborníci na finanční a obchodní strategii, makléři, vědečtí pracovníci řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy.

Proč je důležité orientovat se ve skupině prací

Podrobnou charakteristiku jednotlivých skupin by si měl opravdu každý zaměstnavatel nastudovat, aby tak předešel různým omylům. Jedním z nich může být zdánlivě jednoduché pracovní zařazení prodavačka:

 • Pokud se jedná o prodavačku v samoobslužném provozu zboží, náleží jí minimální odměna 14 600 Kč (1. skupina prací). 
 • Prodavačka pohonných hmot a maziv má nárok na zaručenou mzdu 16 100 Kč (2. skupina prací). 
 • Jestliže prodavačka vykonává samostatný prodej zboží, přijímá jej, uskladňuje a aranžuje, náleží jí zaručená mzda 17 800 Kč (3. skupina prací). 
 • V případě, že se jedná o prodavačku uměleckých předmětů, výkupu zlata či jiných drahých kovů, dosahuje její zaručená mzda 19 600 Kč (4. skupina prací). 

Rozdíl mezd jednotlivých prodavaček tak může činit až 5 000 Kč dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. 

Nárůst z pohledu zaměstnavatele, státu a pojišťoven

Příjemné zvýšení minimální a zaručené mzdy pro zaměstnance samozřejmě s sebou přináší nepříjemný nárůst mzdových nákladů pro zaměstnavatele. Ty se zvýší o 1 673 Kč, tedy o výši mzdy a zvýšené povinné pojistné sociálního a zdravotního pojištění, které zaměstnavatel za zaměstnance odvádí. Předpokládané zvýšení ročních mzdových nákladů v podnikatelské sféře tak dosahuje cca 3,2 mld. Kč.

Zvýšené sociální pojištění by mělo přinést do státního rozpočtu 892 mil. Kč, zdravotní pojišťovny by si měly polepšit o zhruba 382 mil Kč.

Dopad zvýšení mezd na další oblasti

Zvýšení minimální mzdy má také dopad na výši některých daňových slev. Za zmínku jednoznačně stojí daňová sleva za umístění dítěte do školky, která se v důsledku minimální mzdy zvyšuje na 14 600 Kč. Naopak negativní dopad má zvýšená minimální mzda na daňový bonus pro rodiče. Pokud jej budou chtít čerpat, musí jejich roční aktivní příjem dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy, tzn. 87 600 Kč.


Zpět