Komentář Pavla Prokopa: České podniky v zóně křehkého optimismu

Z výsledků aktuálního Indexu očekávání firem, který letos na podzim oslaví už deset let trvání, je patrné, že se po dvou letech blížíme zpět k předcovidovým hodnotám, což není vzhledem k celkové ekonomické situaci špatný výsledek.

Největší oporou firem je silná poptávka zákazníků po službách a zboží. O něco složitější je situace v případě investic, což je další pilíř průzkumu. Je vidět, že by firmy chtěly investovat, nicméně nové projekty a plány více zvažují vzhledem k ceně peněz na trhu. Celkový optimismus roste s velikostí firmy, což je dané i tím, že větší firmy jsou silnější a flexibilnější.

Tím přecházím na další zajímavý znak současné doby a tím je obrovská schopnost českých firem a podnikatelů vstřebávat změny a přizpůsobovat se vzniklé neočekávané situaci. Je až neuvěřitelné, s čím vším a jak dobře se dokážou firmy vypořádat. To je základ toho, aby se česká ekonomika dostala z problémů ven.

Celkově bych přirovnal jarní vlnu našeho Indexu očekávání firem z pohledu firem k zóně křehkého optimismu a věřím, že na podzim na tom budeme v řadě ohledů lépe. My jako stabilní a silný partner českých firem pro to děláme maximum a podporujeme podniky zejména v investicích do úsporné energetiky a moderních technologií, což vytváří potřebný základ transformace Česka na více konkurenceschopnou, soběstačnější a udržitelnější ekonomiku.


Zpět