Návod: Povinnosti podnikatele ve vztahu k úřadům a daním

Ať už jste si založili živnost anebo s.r.o., vzniká pro vás celá řada povinností. Mezi ty nejdůležitější povinnosti každého podnikatele patří daně. Ty musíte nejen platit, ale se k nim i sami registrovat.

Na základě jednotlivých firemních činností máte povinnost se zaregistrovat k platbě příslušných daní na finančním úřadě, a to především k dani z příjmu a k DPH, ale i ke srážkové dani či k dani silniční.

Dále nezapomeňte podle druhu vykonávané činnosti získat různá povolení nebo podat oznámení na úřady. Jestli máte zaměstnance, platí pro vás i další ohlašovací povinnosti. 

V našem návodu najdete přehled všech povinností podnikatele vůči úřadům. Stáhněte si jej zdarma a už na nic nezapomenete.

Návod: Povinnosti podnikatele ve vztahu k úřadům a daním