Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
2 3 4 5 6 7
8 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 26 27 28
29 1 2 3 4 5
 • 1 Po

  Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

  Daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
  -
  MF ČR ohlásilo s ohledem na nouzový stav plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň, a to do 31.8. 2020. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020.

  Daň z nemovitých věcí: splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  -
  MF ČR ohlásilo s ohledem na nouzový stav plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň, a to do 31.8. 2020. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020.

 • 9 Út

  Spotřební daň: splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15 Po

  Daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 • 22 Po

  Daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  -
  Vláda ČR s ohledem na nouzový stav promine červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.

 • 24 St

  Spotřební daň: splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25 Čt

  Spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

  Spotřební daň: daňové přiznání za květen 2020

  Energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

  Daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za květen 2020
  -
  Vláda ČR s ohledem na nouzový stav přistoupila k plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 a k individuálnímu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a individuálnímu prominutí úroků z prodlení pro toto období.

  Daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za květen 2020
  -
  Vláda ČR s ohledem na nouzový stav přistoupila k plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 a k individuálnímu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a individuálnímu prominutí úroků z prodlení pro toto období.

  Daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
  -
  Vláda ČR s ohledem na nouzový stav přistoupila k plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 a k individuálnímu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a individuálnímu prominutí úroků z prodlení pro toto období.

 • 30 Út

  Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020