Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 3 4 5 6 7
8 9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 26 27 28
29 30 1 2 3 4
 • 2 Út

  Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky.

  Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023.

 • 10 St

  Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu).

 • 22 Po

  Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023.

  Daň z příjmů: Splatnost paušální zálohy.

 • 25 Čt

  Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok).

  Spotřební daň: Daňové přiznání za duben 2023.

  Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu).

  Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023.

  Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za duben 2023.

  Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za duben 2023.

  Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023.

 • 31 St

  Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023.

  Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim.

  Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb).

  Daň z nemovitých věcí: Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně).