Daňový kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 3 4 5
6 7 8 9 11 12
13 14 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 1 2
 • 1 St

  Daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 • 2 Čt

  Oznámení FATCA: podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  Oznámení CRS (GATCA): podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • 10

  Spotřební daň: splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15 St

  Daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
  -
  Pro silniční daň platí s ohledem na nouzový stav plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci, a to nejpozději do 15. října 2020 a prominutí úroků z prodlení.

 • 20 Po

  Daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  Daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  -
  Vláda ČR s ohledem na nouzový stav přistoupila k plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 a k individuálnímu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a individuálnímu prominutí úroků z prodlení pro toto období.

 • 27 Po

  Spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

  Spotřební daň: daňové přiznání za červen 2020

  Spotřební daň: daňové přiznání za červen 2020

  Spotřební daň: splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

  Energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

  Daň z přidané hodnoty: kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
  -
  Vláda ČR s ohledem na nouzový stav přistoupila k plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 a k individuálnímu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a individuálnímu prominutí úroků z prodlení pro toto období.

  Daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
  -
  Vláda ČR s ohledem na nouzový stav přistoupila k plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 a k individuálnímu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a individuálnímu prominutí úroků z prodlení pro toto období.

  Daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
  -
  Vláda ČR s ohledem na nouzový stav přistoupila k plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 a k individuálnímu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a individuálnímu prominutí úroků z prodlení pro toto období.

  Daň z hazardních her: daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

 • 30 Čt

  Energetické daně: podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

 • 31

  Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020