Daňový kalendář

 • 1 Po

  Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024.

  Oznámení FATCA: Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Oznámení CRS (GATCA): Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024.

  Daň z příjmů: Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce.

  Daň z neočekávaných zisků: Podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce.

 • 10 St

  Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu).

 • 22 Po

  Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024.

  Daň z příjmů: Splatnost paušální zálohy.

 • 25 Čt

  Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok).

  Spotřební daň: Daňové přiznání za červen 2024.

  Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu).

  Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024.

  Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024.

  Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024.

  Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024.

  Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024.

 • 31 St

  Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024.

  Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim.