Pavel Prokop: Optimismus firem je nejvýše za dva roky

Index očekávání firem sbíráme už od roku 2013 a považujeme ho za lakmusový papírek pro to, co se v ekonomice děje a bude dít. Aktuální data jsme získávali v průběhu října, tedy těsně předtím, než ČNB skokově zvedla sazby a přišla nová restriktivnější opatření vyvolaná zhoršující se epidemickou situací. Firmy se na čtvrté letošní čtvrtletí a příští rok dívají spíše pozitivně, z čehož máme radost. Zvýšení poptávky předpokládá 41 procent dotazovaných, zatímco před rokem to bylo jen 15 procent. Nárůst investic hlásí 40 procent respondentů, o rok dříve to byla jen pětina. Firmy investují zejména do digitalizace a nejenže nepropouštějí, naopak mají zájem nabírat vhodnou pracovní sílu.

Jako hlavní riziko teď respondenti označují ekonomický vývoj, se kterým je spokojeno jen 36 procent oslovených. Dopad zdražování vstupů na firmy je skutečně nebývalý. Podle vyjádření některých firem se objevují i případy růstu nákladů v řádu stovek procent, což by mohlo v krajním případě vyústit v existenční potíže, pokud firmy alespoň částečně nepřenesou tuto zátěž na své zákazníky. To však díky silné konkurenci mohou udělat jen v omezené míře. Doporučujeme proto firmám maximálně využívat nástroje na minimalizaci tržních rizik včetně selektivního komoditního zajištění. ČSOB je plně připravena firmám v daném poradit a pomoct.

Doporučujeme také, aby s námi firmy diskutovaly o své situaci a budoucích záměrech, kdy můžeme společně využít např. i pojištění majetku či zprostředkovat dotace z evropských či domácích fondů. Česká republika má díky zdrojům z EU na dekarbonizaci nyní mimořádnou příležitost technologicky změnit a posunout dopředu řadu odvětví a zvýšit konkurenceschopnost našich firem. I stávající situace v oblasti rostoucích zdrojů energií motivuje mnohé firmy aktivně pracovat s tématem udržitelnosti a snížit spotřebu zdrojů i CO2 stopy a tím v konečném důsledku posunout Českou republiku v rámci Evropy správným a trvale konkurenceschopným směrem.


Zpět