Minimální a zaručená mzda v roce 2024

Na konci roku 2023 vláda stanovila výši minimální a zaručené mzdy pro rok 2024. O jakou měsíční částku se v obou případech jedná? Jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou? A na jaké další oblasti má vliv výše minimální mzdy? To vše se dozvíte v našem článku.

Výše minimální mzdy v roce 2024

Minimální mzda se zvyšuje každý rok. V roce 2024 minimální mzda vzrostla o 1 600 Kč na 18 900 Kč. Zvýšení minimální mzdy je platné už od 1. 1. 2024.

Tato základní sazba minimální mzdy je stanovená pro plný úvazek, tedy 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Minimální mzda nezahrnuje mzdu za práci přesčas, příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí či za práci v sobotu a v neděli.

U dohod konaných mimo pracovní poměr se místo minimální měsíční mzdy používá hodinová minimální mzda, která je pro rok 2024 stanovena na 112,50 Kč za hodinu.

Vývoj minimální mzdy v ČR

Rok20202021202220232024
Minimální měsíční mzda (HPP)14 600 Kč15 200 Kč16 200 Kč17 300 Kč18 900 Kč
Minimální hodinová mzda87,30 Kč90,50 Kč96,40 Kč103,80 Kč112,50 Kč

Rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou

Minimální mzda se někdy zaměňuje za zaručenou mzdu, nejedná se však o totéž. Minimální mzda udává nejnižší možné ohodnocení zaměstnance bez ohledu na to, jaký druh práce vykonává. Minimální mzda platí pro všechny profese napříč celou Českou republikou.

Zaručená mzda se určuje na základě pracovních skupin. Pracovní skupiny jsou rozděleny na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Pro jednotlivé skupiny je pak stanovená jiná výše zaručené mzdy. Zaručená mzda nikdy nemůže být nižší než minimální mzda.

Výše zaručené mzdy v roce 2024

Vláda v prosinci 2023 rozhodla o tom, že se zaručená mzda od 1. 1. 2024 zvýší u prací, které jsou zařazené do kategorie 1, 2 a 3, a to o 1 600 Kč. U prací zařazených do kategorie 8 dojde k navýšení o 3 200 Kč.

Pro ostatní pracovní skupiny (4, 5, 6 a 7) zůstane v roce 2024 výše zaručené mzdy stejná jako v roce předchozím.

Co všechno ovlivňuje minimální mzda?

Výše minimální mzdy má dopad nejen na samotné zaměstnance, kteří tuto mzdu dostávají, ale také na řadu dalších oblastí. Jakých?

Příplatek za práci ve ztíženém prostředí

Růst minimální mzdy ovlivní zaměstnance pracující ve ztíženém prostředí. Příplatek ke mzdě ve ztíženém prostředí se totiž odvíjí právě od minimální mzdy a činí nejméně 10 % z minimální mzdy.

Při částce 18 900 Kč se tedy jedná o příplatek v minimální výši 1 890 Kč. Co se týče minimální hodinové sazby příplatku, její spodní hranice je 11,25 Kč za hodinu.

Zvýšení odvodů na zdravotní pojištění

S nárůstem minimální mzdy dojde i k navýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění u zkráceného úvazku a také u osob bez zdanitelných příjmů. V případě osob bez zdanitelných příjmů činí výše záloh na zdravotní pojištění 13,5 % minimální mzdy. V roce 2023 se jednalo o částku 2 336 Kč, v roce 2024 je výše zdravotního pojistného pro tyto osoby 2 552 Kč měsíčně.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Zvýšení limitu pro výplatu daňového bonusu na dítě

V roce 2024 dojde i ke zvýšení hranice příjmů, které budou nutné k dosažení nároku na výplatu daňového bonusu. Tato hranice příjmů je totiž šestinásobkem minimální mzdy. Zatímco v roce 2023 byla 103 800 Kč, v roce 2024 budou minimální roční příjmy pro vznik nároku na daňový bonus 113 400 Kč.

Zvýšení limitu pro osvobození důchodu od daně

Růst minimální mzdy může mít pozitivní vliv i na některé seniory, konkrétně ty s velmi vysokým důchodem. Důchod je totiž osvobozený od daně v případě, že jeho roční úhrn nepřesahuje 36násobek minimální mzdy.

V roce 2023 bylo nutné danit důchod přesahující 622 800 Kč ročně. V roce 2024 se bude jednat o částku 680 400 Kč ročně, jež odpovídá důchodu 56 700 Kč za měsíc.

Možnost vyšších přivýdělků pro registrované na Úřadu práce

V případě, že jste registrovaní na Úřadu práce, můžete si přivydělávat, je ale stanovena vrchní hranice, která činí maximálně polovinu minimální mzdy. V roce 2023 se jednalo o 8 650 Kč, v roce 2024 si můžete přivydělávat maximálně 9 450 Kč měsíčně.

Jaká je minimální mzda pro rok 2024 u sousedních zemí?

K nárůstu minimální mzdy nedošlo jen u nás v České republice, ale také v Polsku, na Slovensku nebo v Německu. V Polsku bude minimální mzda v roce 2024 činit zhruba 24 000 Kč, na Slovensku 4,31 eur za hodinu (přibližně 106,70 Kč) a 750 eur měsíčně (18 750 Kč).

Německu je v roce 2024 minimální mzda 12,41 eur na hodinu (přibližně 307,30 Kč za hodinu a 54 000 Kč měsíčně na plný úvazek), přičemž se jedná o nejvyšší minimální mzdu v rámci střední Evropy.

Stručně
  • V roce 2024 minimální mzda vzrostla o 1 600 Kč na 18 900 Kč. Hodinová minimální mzda je pro rok 2024 stanovena na 112,50 Kč za hodinu. Zvýšení minimální mzdy je platné už od 1. 1. 2024.
  • Tato základní sazba minimální mzdy je stanovená pro plný úvazek, tedy 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Minimální mzda nezahrnuje mzdu za práci přesčas, příplatky za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí či za práci v sobotu a v neděli.
  • Minimální mzda platí pro všechny profese napříč celou Českou republikou. Zaručená mzda se určuje na základě pracovních skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.
  • Zaručená mzda se od 1. 1. 2024 zvýší u prací, které jsou zařazené do kategorie 1, 2 a 3, a to o 1 600 Kč. U prací zařazených do kategorie 8 dojde k navýšení o 3 200 Kč. Pro ostatní pracovní skupiny zůstane v roce 2024 výše zaručené mzdy stejná jako v roce předchozím.
  • Růst minimální mzdy ovlivní zaměstnance pracující ve ztíženém prostředí. Příplatek ke mzdě ve ztíženém prostředí činí nejméně 10 % z minimální mzdy, tj. 11,25 Kč za hodinu.
  • Výše záloh na zdravotní pojištění u zkráceného úvazku a také u osob bez zdanitelných příjmů činí 13,5 % minimální mzdy, tj. 2 552 Kč měsíčně.
  • Hranice příjmů, které jsou nutné k dosažení nároku na výplatu daňového bonusu, činí šestinásobek minimální mzdy, tj. 113 400 Kč ročně.
  • Důchod je osvobozený od daně v případě, že jeho roční úhrn nepřesahuje 36násobek minimální mzdy, tj. 680 400 Kč ročně.
  • V případě, že jste registrovaní na Úřadu práce, můžete si přivydělávat, příjmy ale nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, tj. 9 450 Kč měsíčně.

Zpět