Martin Kupka: Zlepšení situace v omezeném rozsahu

Index očekávání firem ČSOB (IOF) ve třetím kvartále letošního roku podruhé v řadě posílil, a to nejen celkově, ale ve všech třech svých subsegmentech: u očekávaného vývoje poptávky, investic i rozsahu podnikání. Současně se poprvé po dvou letech všechny tři subindexy IOF vrátily z negativního do pozitivního pásma, tzn. podíl optimistických odpovědí převážil počet odpovědí pesimistických. Pravdou je ovšem i to, že síla optimismu zjištěná začátkem letošního podzimu stále zaostává za hodnotami z období před vypuknutím pandemie covid-19. Odhadnout pravděpodobnost, že je dokáže překonat již v příštím kole měření, na jaře 2022, je přitom velmi obtížné.

Jedním z důvodů, proč došlo ve třetím kvartále letošního roku k nárůstu agregátního IOF, bylo očekávané zlepšení situace a celkové oživení trhu v posledním letošním čtvrtletí, k němuž ovšem díky opětovné akceleraci pandemie došlo jen v omezeném rozsahu. V příštích měsících musíme počítat s tím, že negativní přímé dopady pokračující pandemie na možnosti i ochotu firem produkovat, investovat a rozšiřovat podnikání budou umocněny překvapivě rychle rostoucí inflací (ceny výrobních vstupů) i zvyšujícími se úrokovými sazbami.

Vývoj, jehož jsme svědky v posledním čtvrtletí 2021, potvrzuje správnost intuice firem, pro něž se podle provedeného průzkumu stala největším rizikem ekonomika, která vystřídala na první místě pandemii. Budoucího ekonomického vývoje se na začátku podzimu obávaly tři z pěti firem, pandemie jen polovina podniků.

Jen málokdo na jaře loňského roku očekával, že pandemie na tak dlouho a tak výrazně naruší fungování dodavatelsko-odběratelských řetězců, zkomplikuje mezinárodní dopravu zboží, odstartuje prudký nárůst cen energií, výrobní i spotřebitelské inflace, a v důsledku toho pak v některých zemích, včetně ČR, i úrokových sazeb. Dobrou zprávou je, že přes všechny přetrvávající potíže a rizika (v poslední době zastoupená zejména novými mutacemi viru) jsou dnes díky vědeckému pokroku, lepšímu manažerskému zvládání pandemických dopadů, poučenějším vládám i podporujícím finančním institucím naše vyhlídky na úspěšné zvládnutí bitvy s covidovou pandemií lepší než kdykoliv předtím.


Zpět