Martin Kupka: Historicky největší mezikvartální zlepšení

Posun Indexu očekávání firem k méně negativním hodnotám v prvním čtvrtletí 2021 není překvapivý. Z řady důvodů, mezi nimiž bych vyzdvihl zejména rozjíždějící se vakcinaci, se konečně zdá být na dohled konec aktuálně největšího strašáku firem – koronavirové pandemie.

Firmy si v prvním kvartále na jedné straně byly dobře vědomy toho, že se česká ekonomika, zejména pak její nejpostiženější segmenty, stále nacházejí ve velmi obtížné situaci. Přetrvávající nabídková i poptávková omezení se nadále negativně podepisovala a dosud podepisují na výkonnosti většiny firem. Skutečnost by byla ještě horší, nebýt masivní fiskální podpory státu postižené ekonomice. Ta se ovšem nevyhnutelně promítá do rostoucího zadlužování země, které si v příštích letech pravděpodobně vyžádá nárůst daňového břemene.

Na druhé straně díky zlepšující se pandemické situaci, rostoucím novým zakázkám v řadě průmyslových odvětví a předpokládanému boomu poptávky domácností po uvolnění protipandemických opatření ve druhém pololetí pozitivní vnímání ve firmách postupně nabývá na síle. To vysvětluje posun vzhůru zjištěný u všech subindexů Indexu očekávání firem: poptávky, investic i rozsahu podnikání. Index jako celek sice zůstal v prvním čtvrtletí 2021 na zatím druhé nejnižší úrovni, současně však zaznamenal historicky největší mezikvartální zlepšení, a to o 21,5 bodu.

I když nevěříme, že všechny negativní projevy pandemie v budoucnu rychle odezní a všechny složité otázky, které pandemie nastolila, budou promptně a bezbolestně zodpovězeny, domníváme se, že k dalšímu viditelnému zlepšování indexu bude prostor i v příštím období.  


Zpět