Komentář Pavla Prokopa

Zatímco na jaře 2023 byl ve výsledcích Indexu očekávání firem, který pravidelně monitoruje náladu českých firem a podnikatelů, patrný křehký optimismus, na podzim se nálada kvůli rizikům spojeným s energiemi, vývojem ekonomiky a legislativními změnami sice zhoršila, nicméně investiční aktivita zůstala vysoká. Firmy žijí v realitě a vnímají, že současnost není triviální a rizikových faktorů je více než donedávna.

Na druhou stranu z výsledků vyplývá, že firmy jsou stále odhodlané se rozvíjet. Mám radost, že nadpoloviční část firem a podnikatelů plánuje v roce 2024 růst investic ve srovnání s rokem předchozím. Právě akcelerace investic do efektivnějších a udržitelnějších služeb a výroby je řešením, jak nakopnout své podnikání a celkově vrátit naši ekonomiku na růstovou trajektorii.

Nadále platí, že dobře rozmyšlené a včas provedené investice dokážou otočit kormidlem byznysu i celé ekonomiky správným a konkurenceschopným směrem, který tolik potřebujeme. Stále důležitějším faktorem úspěšnosti je šetrnost k životnímu prostředí a znalost vlastní uhlíkové stopy. Povinné tzv. nefinanční reporty pro stovky firem se přibližují, to už není hudba budoucnosti. ČSOB zůstává stabilním, spolehlivým a silným partnerem českých firem, které podporujeme kromě jiného v investicích do udržitelné energetiky, moderních technologií a inovací, včetně jejich obchodní činnosti směrem k zahraničí.

Smekám pomyslný klobouk nad tím, jak firmy dokážou existovat a fungovat. Je důležité, abychom nežili v bublině, a proto velmi dbáme i na zpětnou vazbu. Vážíme si toho, že jsme potřetí za sebou od magazínu Global Finance dostali ocenění Nejlepší banka pro malé a střední podniky v České republice. ČSOB zůstává stabilním, spolehlivým a silným partnerem českých firem.


Zpět