Komentář M. Kupky

Hodnota Indexu očekávání firem ČSOB v prvním čtvrtletí 2022 oproti třetímu kvartálu loňského roku poklesla ze 7,8 na -1,2 bodu. Zhoršení jde v první řadě na vrub zhoršení dílčího indexu vývoje objemu investic, který se propadl z hodnoty 3,2 na -22,4. Dílčí indexy vývoje poptávky i rozšíření podnikání zůstaly naproti tomu během předchozích šesti měsíců prakticky nezměněny.

Hodnocení uvedených skutečností je jednoduché jen na první pohled. Sentiment respondentů negativně ovlivňují na jedné straně přetrvávající komplikace způsobené covidovou pandemií, na straně druhé pak nepřehlédnutelná rizika, která s sebou přinesla ruská agrese vůči Ukrajině. Jestliže v době, kdy se české podniky, vyčerpané řadou lockdownů, narušenými dodavatelsko-odběratelskými vztahy a přiškrcenou poptávkou, chystaly znovu zhluboka nadechnout, propukl nedaleko od našich hranic největší válečný konflikt na evropském území od konce 2. světové války, zhoršení sentimentu firem bylo přirozené a pochopitelné.

Jako dobrou zprávu naproti tomu můžeme vnímat fakt, že vzhledem k výše popsaným okolnostem byl propad indexu relativně malý. Snížení indexu o pouhých devět bodů signalizuje, že české firmy ani tváří v tvář nové náročné výzvě nepropadly panice, ale jejich velká část si nadále věří a je připravena překážky na cestě k oživení překonat.

Měsíce, které uplynuly od začátku války na Ukrajině, naznačují, že odolnost tuzemských firem, ale i fyzických osob, může být podrobena delší a těžší zkoušce, než se v únoru mohlo zdát. Jestliže v první fázi konfliktu firmy citlivě vnímaly především růst úrokových sazeb, v dalších měsících lze očekávat množící se problémy též na straně poptávky. I bez další eskalace válečného konfliktu bude platit, že rychle rostoucí ceny zejména energií, potravin, některých kovů nebo stavebních materiálů v dalším období negativně poznamenají život většiny české společnosti i výkonnost české ekonomiky.

Přes to všechno by i ve stávající objektivně obtížné situaci bylo chybou nahlížet svět okolo nás jen pesimisticky. Současná doba, podobně jako období COVIDu nebo už předtím klimatické změny a velká recese let 2008/2009, akceleruje ve světové i české ekonomice hluboké restrukturalizační změny, které se, dokáží-li je firmy správně uchopit, mohou stát základem jejich budoucího úspěchu a prosperity. Ambicí českých firem by proto ani dnes neměl být pouhý boj o přežití, ale také příprava a nastartování transformovaného modelu fungování. Bylo by nerealistické očekávat, že v současné komplikované situaci se úspěšné vykročení do budoucnosti podaří všem. Pravděpodobné není ani to, že už příští hodnota indexu očekávání firem bude viditelně lepší než ta zatím poslední. Čemu naproti tomu věřit můžeme, to je šance firem soustavně, zodpovědně a s pomocí kvalifikovaných partnerů zamýšlejících se nad cestami dalšího rozvoje, přejít od aktuálních problémů k dlouhodobému úspěchu.               


Zpět