Komentář M. Kupky

Index očekávání firem se na podzim 2022 propadl o 14,5 bodu na -15,7. Zhoršení indexu koresponduje s tím, že česká ekonomika zamířila ve druhém pololetí do recese, živené dozvuky globálního pandemického šoku, akcelerující inflací, rychlým růstem úrokových sazeb a energetickou krizí v Evropě. Spokojenost respondentů průzkumu s aktuální ekonomickou situací se díky tomu dostala na historicky druhou nejnižší úroveň, 30 procent.

Dobrou zprávou může být naproti tomu zjištění, že pokles celkové hodnoty indexu jde především na vrub subindexu očekávané poptávky; subindex předpokládaných investic zaznamenal pokles výrazně nižší, zatímco u subindexu očekávaných investic pozorujeme dokonce zlepšení. Na základě těchto indicií můžeme usuzovat, že firmy počítají s relativně brzkým pozitivním obratem ve vývoji ekonomické situace (což je konzistentní s naším očekáváním pouze mělké recese, která by měla navíc odeznít již během prvního kvartálu 2023) a zároveň jsou ochotné i schopné s poklesem poptávky a očekávanými strukturálními změnami na trzích aktivně pracovat.

Největší riziko pro úspěch svého podnikání spatřuje aktuálně většina respondentů v růstu cen energií, přičemž síla dopadu tohoto fenoménu na různé podnikatelské obory se přirozeně liší podle specifické energetické náročnosti jejich produkce. Do oblasti energetických úspor také v současnosti logicky směřuje nejvyšší podíl firemních inovací (plánuje je tam 60 % firem). Vývoj nových výrobků a vylepšení produktů stávajících se na žebříčku inovačních preferencí posunuly až na druhé a třetí místo, i tak si však udržují silnou pozici (chystá se na ně 48 %, resp. 40 % firem).  

Skutečnost, že nadpoloviční většina respondentů průzkumu i v současné obtížné ekonomické situaci zvyšuje nebo nemění objem zamýšlených investic a více firem plánuje zaměstnance nabírat než propouštět, nás utvrzuje v přesvědčení, že český podnikatelský sektor nehází flintu do žita, k problémům se dokáže postavit čelem, a pokud nedojde k dalšímu zhoršení geopolitické situace, má solidní šanci v druhé polovině roku úspěšně obnovit český ekonomický růst.        


Zpět