Jaká daňová přiznání se podávají v lednu?

Jste vlastníkem nemovitosti anebo provozujete vozidlo pro účely podnikání? V takovém případě se vás týká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční. Obě tato přiznání musíte podat do pátku 31. ledna 2020. V našem článku se dozvíte, koho přesně se tyto daně týkají, jaké existují výjimky, kdy a jak podat daňově přiznání a také, jak vypočítat výši těchto daní.

Daň z nemovitých věcí: daňové přiznání a daň na rok 2020

Koho se platba daně týká?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají všechny právnické i fyzické osoby, které se v roce 2019 staly nově vlastníkem nemovitosti. Účel využívání nemovitosti, druh nemovitosti ani způsob získání nemovitosti do vlastnictví zde není podstatný. Povinnost platí stejně v případě zakoupení bytu k vlastnímu bydlení či fabriky pro výrobní činnost, ale také pro koupené i například zděděné nemovitosti, pozemky i stavby.

Toto daňové přiznání musíte rovněž podat v případě, že se tzv. změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Co to může znamenat? Zpravidla se to týká situací, kdy se změní výměra pozemku či budovy, například přeměřením pozemku (a zapsáním nově zjištěné výměry do katastru) či přístavbou. Povinnost podat daňové přiznání se vás týká při sebemenší změně, klidně o pouhý metr. Také je nutné daňové přiznání podat v případě změny typu pozemku a stavby, například ze zemědělského na stavební atp.

V případě spoluvlastnictví může každý spoluvlastník podat daňové přiznání a uhradit daň za svůj podíl, anebo si můžou všichni spoluvlastníci zvolit jednoho zmocněnce, který bude tyto povinnosti řešit za celou nemovitost a jménem všech spoluvlastníků.

Kdy a jak se podává daňové přiznání a platí daň?

Termín odevzdání daňového přiznání k dani z nemovitostí je 31. leden 2020. K platbě daně se musíte sami přihlásit, ale i se sami odhlásit. Tedy když nemovitost prodáte, musíte tuto skutečnost oznámit na finančním úřadě také nejpozději do 31. ledna 2020.

Odklad o tři měsíce můžete uplatnit v případě, že jste o převod nemovitosti v katastru zažádali ještě v roce 2019, ale k samotnému převodu dojde až v roce 2020. V takovém případě je termín pro podání daňového přiznání nejpozději tři měsíce po samotném převodu.

Toto daňové přiznání se tedy podává pouze jednou za každou nemovitost, nikoliv každoročně. Daň se ovšem platí každoročně, a to na základě výzvy, kterou vám bude finanční úřad automaticky zasílat. Formu zasílání výzvy a samotné platby si zvolíte sami (SIPO, složenka, převod na účet, datová schránka, e-mail atd.).

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na místně příslušném finančním úřadě za všechny nemovitosti vlastněné v daném kraji – tedy nikoliv podle vašeho trvalého bydliště či místa podnikání. Jestli vlastníte nemovitosti ve více krajích, musíte daňová přiznání za každý kraj podat zvlášť.

Daňově přiznání můžete podat online anebo na předepsaném tiskopisu. Samotnou daň pak můžete zaplatit až do konce května 2020, v případě daně vyšší než 5000 Kč si můžete platbu i rozložit do dvou splátek, a to v květnu a listopadu 2020. Daň z nemovitých věcí se platí dopředu, tedy v roce 2020 platíte daň na rok 2020, nikoli zpětně za rok 2019.

Jak se daň počítá?

Daň se počítá z metrů čtverečních všech vlastněných pozemků a staveb (podle katastru nemovitostí). Rozloha se pak násobí koeficienty, které jsou různé pro jednotlivé typy staveb, ale i pro jednotlivé obce. Koeficient pro vaši obec si můžete vyhledat zde.

Daň z nemovitých věcí: shrnutí

  • Povinnost podat daňové přiznání se týká všech právnických i fyzických osob, které se v roce 2019 nově staly vlastníkem nemovitosti, případně se změnila výměra nemovitosti či její druh.
  • Daňové přiznání se podává do 31. ledna 2020, splatnost daně je konec května 2020.
  • Daňové přiznání se podává pouze jednou, daň se ovšem platí každoročně a vždy na rok dopředu.
  • Výši daně určuje kromě výměry pozemků a staveb také druh nemovitosti a místní koeficient.

Daň silniční: daňové přiznání a daň za rok 2019

Koho se platba daně týká?

Silniční daň musí platit každý, kdo využívá automobil k výdělečné činnosti. Osobou odpovědnou za placení daně je osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla. Silniční daň musíte rovněž odvádět za vozidlo, které vlastní váš zaměstnanec a které využívá pro pracovní účely, a zároveň mu za tyto pracovní cesty vyplácíte náhrady.

Tato povinnost se týká všech silničních motorových a přípojných vozidel registrovaných a provozovaných v ČR, a to včetně nákladních i osobních vozidel. Například za vozidlo registrované v ČR, ale provozované pro účely podnikání pouze v zahraničí, tuto daň neplatíte.

Osvobozené od silniční daně jsou také některé kategorie speciálních vozidel, například zemědělských strojů, traktorů, či vozidel záchranných složek a armády, ale za určitých podmínek i diplomatická vozidla či vozidla linkové hromadní dopravy, některá dvoukolová a tříkolová vozidla, vozidla na alternativní pohon atp. Kompletní seznam vozidel osvobozených od silniční daně najdete zde, případně vám poradí na finančním úřadě.

Kdy a jak se podává daňové přiznání a platí daň?

K této dani se musíte registrovat sami na místně příslušném finančním úřadě. Povinnost platit tuto daň vzniká od prvního měsíce, kdy vozidlo využíváte pro své podnikání. Registrovat k platbě daně se můžete elektronicky prostřednictvím daňového portálu Finanční správy nebo vyplněním tiskopisu daňového přiznání k silniční dani.

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně, vždy za předchozí kvartál, a to v termínech 15. duben, 15. červenec, 15. říjen a 15. prosinec. Za prosinec zálohu neplatíte, daň za tento měsíc uhradíte v rámci úhrady nedoplatku za celý rok. Zálohu můžete uhradit i jednorázově na celý rok dopředu.

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2019 se podává k 31. lednu 2020. Společně s podáním daňového přiznání se musí uhradit i nedoplatek na této dani. Tedy splatnost nedoplatku ze silniční daně za rok 2019 je rovněž 31. leden 2020.

Jak se daň počítá?

Silniční daň pro osobní automobily se počítá podle objemu motoru, a pro nákladní automobily podle nejvyšší povolené hmotnosti na nápravu. V případě osobních automobilů tato sazba činí 1200 Kč (pro automobily s objemem motoru do 800 cm3) až 4200 Kč (objem motoru nad 3000 cm3). Pro nákladní automobily je výše silniční daně 1800 Kč (maximální hmotnost na nápravu je 1 tuna) až 50400 Kč (vozidlo se 3 nápravami a s povolenou hmotností na všech nápravách nad 36 tun).

Tato částka se dále pak zvyšuje anebo snižuje podle stáří automobilu. Přesný sazebník silniční daně si můžete prohlédnout zde.

Daň silniční: shrnutí

  • Povinnost podat daňové přiznání a uhradit silniční daň se týká všech silničních motorových a přípojných vozidel registrovaných a provozovaných v ČR, které využíváte pro účely podnikání.
  • Termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 je 31. leden 2020, zálohy na daň se platí kvartálně anebo na celý rok dopředu.
  • Výši daně určuje objem motoru (v případě osobních automobilů) anebo maximální povolená hmotnost na nápravu (v případě nákladních vozidel), ale také stáří automobilu.

Zpět