Faktura pro neplátce DPH – vzor pro rok 2024

Znáte všechny náležitosti faktury pro neplátce DPH? S naším vzorem na nic nezapomenete

Faktura neplátce DPH nemá žádný dopad na daňové povinnosti podnikatele. Jde tedy v podstatě o doklad závazku či pohledávky. Na základě vystavené faktury lze neuhrazené závazky vymáhat.

Faktura pro neplátce DPH má podobné náležitosti jako faktura pro plátce DPH. Je tedy nutné uvést: identifikaci odběratele a dodavatele, označení faktury a její číslo, jednotlivé fakturované položky včetně jejich počtu a ceny, způsob úhrady, datum vystavení a splatnosti. Lze rovněž doplnit některé dobrovolné údaje, jakými jsou například variabilní symbol platby, razítko a podpis dodavatele.

Dále je potřeba na fakturu zřetelně uvést, že dodavatel není plátcem DPH. Naopak neuvádí se datum zdanitelného plnění a výše DPH.

Stáhněte si zdarma vzor faktury pro neplátce DPH ve formátu Excel k vyplnění a usnadněte si své podnikání.

Faktura pro neplátce DPH – vzor pro rok 2024